hoppa till huvudinnehållet
Som arbetstagare hos staten Jobba hos staten
Jobba hos staten

Statsförvaltningens omfattande uppgiftsområde inkluderar:

  • grundläggande samhällsuppdrag, såsom rättsordningen och medborgarnas säkerhet
  • välfärdsuppdrag, såsom vetenskap, kultur och social trygghet
  • uppdrag som hänför sig till stödjande av infrastruktur och näringslivet samt hållbar utveckling.

Vi påverkar i vårt arbete också internationellt förverkligandet av Finlands nationella mål inom Europeiska unionen och i andra internationella relationer.

Staten har cirka 80 000 anställda och antalet arbetsgivarämbetsverk inom uppgiftsområdena är 185. Arbetet hos staten erbjuder många intressanta och utmanande möjligheter för experter inom olika branscher.

Våra kunder är förutom medborgarna också sammanslutningar, ämbetsverk och företag.

Ämbetsverken berättar om sina särdrag i det här avsnittet

Kompetensutveckling

Lärandet är en del av varje tjänstemans arbetsbeskrivning och det möjliggörs genom att man utnyttjar nya verksamhetssätt och lärmiljöer.

I olika faser av karriären säkerställs kunnigheten på nivå med arbetsuppgifternas krav, och utvecklingsbehoven gås igenom i regelbundna diskussioner med varje medarbetare. Personalrotation stöder också utveckling och flexibelt kompetensutnyttjande.

För vissa statliga yrken utexamineras man eller får man tilläggsutbildning vid statens egna utbildningsenheter. Sådana uppgifter finns t.ex. inom polisen, brottspåföljdsområdet samt säkerhetens och försvarets uppgiftsområden. Vissa statliga arbetsgivare kan också ha separata utbildnings- och arbetspraktikprogram. Statens eget Utvecklingscenter HAUS producerar utbildnings- och utvecklingstjänster för statsförvaltningen.

Ansvar

Inom den offentliga förvaltningen agerar vi med medborgarnas fullmakt och medel för samhällets bästa. Ett enskilt ämbetsverk och en enskild tjänsteman ska agera opartiskt, självständigt och rättvist. Vi utför ett arbete av hög kvalitet med goda resultat och stor sakkunskap. Till god förvaltning hör även principen om kundorienterad service.

Ansvarsfullhet utgör grunden i vardagsarbetet och vi följer upp hur våra ansvarsfullhetsmål uppnås. Du kan ta del av de enskilda ämbetsverkens ansvarsrapporter påStatskontorets webbplats.

Arbetsmiljön och välbefinnandet i arbetet

Föränderliga arbetsmiljöer och ny teknik möjliggör nya arbetssätt och arbetsplatser även inom statsförvaltningen. Vi arbetar ofta på flera orter och som hybridarbete i sådana uppdrag vars karaktär tillåter det. I många uppdrag främjar en flexibel arbetstid samordningen av arbetet med livet i övrigt.

I en undersökning av personalens arbetstillfredsställelse framhävs uppskattningen av intressanta och utmanande arbetsuppgifter. Även utvecklingsmöjligheterna och arbetsplatsernas stabilitet uppskattas.

Likabehandling av personalen hänför sig till all arbetsgivarverksamhet inom staten, men framhävs när personalen rekryteras och anställningsvillkoren fastställs.

Lediga jobb
Senaste jobben
Ansökningsdagen upphör

Jobb på engelska
Jobb på svenska
Möjlighet att arbeta på distans

Sökandes hjälp
Lär känna arbetsgivare
Arbetslivsnyheter

Nordiska ministerrådet
Lediga arbetsplatser i EU
NATO:s öppna positionerNATO:s öppna positioner

Vyinformation
Valtiolle.fi Valtiolle.fi-logo

Valtiolle.fi är den finska regeringens jobbsökningstjänst. Vår tjänst är ett skyltfönster för att arbeta i staten och en ansökningskanal för lediga jobb och praktikplatser i staten. Vår tjänst har ständigt hundratals lediga tjänster för mångsidiga arbetsuppgifter i Finland och utomlands.

Öppna cookie-inställningar

Du kan också hitta oss här:

Vår onlinetjänst använder cookies för att förbättra användarupplevelsen.Genom att använda tjänsten accepterar du användningen av cookies. Se tjänstens dataskyddsutlåtande och tillgänglighetsutlåtande.

Ge feedback om webbplatsen.
Ge feedback om tillgänglighet.