hoppa till huvudinnehållet
Varför lönar det sig att söka arbete hos staten? Staten har:
Staten har:

Ett stabilt anseende som arbetsgivare

Staten är en stabil och pålitlig arbetsgivare. Anställningsvillkoren är konkurrenskraftiga och arbetslagstiftningen förverkligas.

Öppet lönesystem

Lönen som betalas för arbetet kan nästan utan undantag ses i annonserna om lediga arbetsplatser.

Staten har ämbetsverksspecifika lönesystem där lönen i regel består av grundlön och en personlig lönedel. Grundlönen bestäms utifrån uppgiftens svårighetsgrad och den personliga delen på basis av arbetsprestation och kompetens. Hos vissa statliga ämbetsverk kan i avlöningen också ingå en erfarenhetsdel, specifika resultatpremier eller ersättningar i anslutning till särskilda förhållanden.

Möjlighet till långa ledigheter

De statsanställdas semesterförmåner är i genomsnitt bättre än på arbetsmarknaden i allmänhet. Semesterdagarnas antal beror på personens tjänstgöringstid hos staten. Som längst kan semestern vara upp till 38 dagar per år. Lördagar räknas inte som semesterdagar när semestrar hålls. När man byter arbetsplats inom staten kan innestående semesterdagar för tjänstemannen överföras från ett ämbetsverk till ett annat.

Möjligheter till distansarbete

I många statliga ämbetsverk är det möjligt att utföra åtminstone partiellt distansarbete. Antalet arbetsdagar per månad varierar mellan ämbetsverken.

Flexibilitet i samordningen av arbete och fritid

Nästan alla ämbetsverk har flextid och därmed möjlighet att på ett meningsfullt sätt samordna arbetstid och fritid. Statens personal har också möjlighet att få betald eller oavlönad tjänstledighet från arbetet bland annat för studier, av familjeskäl, för skötsel av en annan tjänst eller av någon annan betydande orsak.

Möjlighet att utvidga kompetensen

Statstjänstemän kan få arbeta vid ett annat ämbetsverk för att utöka och dela med sig av sin kompetens eller annars för viss tid få sysselsättning vid ett annat ämbetsverk eller permanent vid sitt eget ämbetsverk. Ämbetsverken utbildar också aktivt sina anställda.

Mer information

Tjänste - och arbetsvillkor på finansministeriets webbplats.

Lediga jobb
Senaste jobben
Ansökningsdagen upphör

Jobb på engelska
Jobb på svenska
Möjlighet att arbeta på distans

Sökandes hjälp
Lär känna arbetsgivare
Arbetslivsnyheter

Nordiska ministerrådet
Lediga arbetsplatser i EU
NATO:s öppna positionerNATO:s öppna positioner

Vyinformation
Valtiolle Valtiolle-logo

Valtiolle.fi är den finska regeringens jobbsökningstjänst. Vår tjänst är ett skyltfönster för att arbeta i staten och en ansökningskanal för lediga jobb och praktikplatser i staten. Vår tjänst har ständigt hundratals lediga tjänster för mångsidiga arbetsuppgifter i Finland och utomlands.

Öppna cookie-inställningar

Du kan också hitta oss här:

Vår onlinetjänst använder cookies för att förbättra användarupplevelsen.Genom att använda tjänsten accepterar du användningen av cookies. Se tjänstens dataskyddsutlåtande och tillgänglighetsutlåtande.

Ge feedback om webbplatsen.
Ge feedback om tillgänglighet.