hoppa till huvudinnehållet
Rekrytering inom staten Till arbete för staten
Till arbete för staten

För uppdrag hos staten rekryteras både till ordinarie tjänster och tjänsteförhållanden för viss tid. Dessutom har staten uppdrag i arbetsavtalsförhållande. För ett tidsbundet tjänsteförhållande kan en person utnämnas på vissa grunder som anges i lag, t.ex. föräldraledighetsvikariat.

Varje ämbetsverk svarar för sin personalplanering och sina egna rekryteringar. För vissa uppdrag rekryteras också via ämbetsverkets egen utbildning, till andra uppdrag är arbetsgivarens utbildning den enda kanalen.

Alla meddelanden om ledigförklaring av ordinarie uppdrag publiceras i Valtiolle.fi-tjänsten för arbetssökande. Sökanden ska rikta sin ansökan till ett specifikt uppdrag för att den ska kunna anses vara med i ansökan.

Att ansökan görs i tjänsten Valtiolle.fi säkerställer att alla uppgifter som arbetsgivaren behöver kommer med i ansökan. Om du beslutar att skicka in din ansökan via någon annan kanal, ska du se till att det i den finns en ID-kod för rekrytering.

Platsannonsen anger kraven och förväntningarna

I platsannonsen underrättas sökanden om vilken utbildning, erfarenhet och kompetens som förväntas. Utöver dessa önskade egenskaper kan annonsen som lediganslår befattningen innehålla föreskrivna behörighetsvillkor. Dessa är ovillkorliga krav som anges i lag och som den som utses ska uppfylla. Utan att de föreskrivna behörighetskraven uppfylls kan sökanden inte kallas till en intervju. Därför lönar det sig att läsa platsannonsen noggrant.

Öppen ansökan

Hos staten kan också en person anställas i tjänste- eller arbetsavtalsförhållande för viss tid under två (2) år utan att befattningen offentligt lediganslås. Då publiceras ingen platsannons för ansökan i jobbsökningstjänsten.

Man kan lämna en öppen ansökan till staten, där sökanden anger bransch och/eller ämbetsverk, där han eller hon önskar arbeta. Genom en öppen ansökan kan man hos staten sysselsätta sig endast för viss tid.

Ansökningars offentlighet
Ansökningars offentlighet

De ansökningar som skickats till en myndighet är offentliga handlingar, men inte offentligt framlagda.

De som deltagit i rekryteringen informeras om den antagna personens namn och examensuppgifter. I övrigt överlämnas uppgifterna inte automatiskt till någon instans. Sökande kan, om de så önskar, göra förfrågningar hos registratorskontoret vid det ämbetsverk som handlägger rekryteringen. Enligt lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) ska endast sådana handlingar om vilka stadgas i 24 § i lagen vara sekretessbelagda. Om ansökan innehåller sekretessbelagd information, lämnas denna information således inte ut till utomstående.

Den som söker en tjänst kan framföra ett önskemål om att den sökandes uppgifter inte ska offentliggöras. En önskan kan skrivas in i ansökan eller förmedlas direkt till det rekryterande ämbetsverket. Myndigheten måste ändå alltid på begäran lämna ut uppgifterna. Medierna har ofta respekterat de sökandes önskemål. I sista hand kan namnet på varje person som sökt tjänsten ändå anges i offentligheten. I allmänhet hamnar endast de som söker uppdrag med hög profil i medierna.

Om du har spärrmarkering, kan du skriva 'spärrmarkering' i adressfältet för ansökan och i ansökan godkänna elektronisk delgivning.

Det lönar sig att i ansökan ange endast sådana uppgifter som du också skulle ange i ditt offentliga CV.

Lediga jobb
Senaste jobben
Ansökningsdagen upphör

Jobb på engelska
Jobb på svenska
Möjlighet att arbeta på distans

Sökandes hjälp
Lär känna arbetsgivare
Arbetslivsnyheter

Nordiska ministerrådet
Lediga arbetsplatser i EU
NATO:s öppna positionerNATO:s öppna positioner

Vyinformation
Valtiolle Valtiolle-logo

Valtiolle.fi är den finska regeringens jobbsökningstjänst. Vår tjänst är ett skyltfönster för att arbeta i staten och en ansökningskanal för lediga jobb och praktikplatser i staten. Vår tjänst har ständigt hundratals lediga tjänster för mångsidiga arbetsuppgifter i Finland och utomlands.

Öppna cookie-inställningar

Du kan också hitta oss här:

Vår onlinetjänst använder cookies för att förbättra användarupplevelsen.Genom att använda tjänsten accepterar du användningen av cookies. Se tjänstens dataskyddsutlåtande och tillgänglighetsutlåtande.

Ge feedback om webbplatsen.
Ge feedback om tillgänglighet.