hoppa till huvudinnehållet
Dataskyddsutlåtande om webbplatsen Valtiolle.fi

Dataskyddsutlåtande om webbplatsen Valtiolle.fi

Användning av webbplatsen samt dataskyddsutlåtande

Användaren accepterar villkoren i denna dataskyddsutlåtande när hen använder webbplatsen www.valtiolle.fi.

Vad slags upplysningar om användaren insamlas?

Vi samlar in relevanta personuppgifter om användaren för respektive syften, om användaren ger uppgifterna själv på formuläret för respons. Det är inte obligatoriskt att ge uppgifter.

Givna personuppgifter förmedlas med formuläret i fråga på webbplatsen till Palkeets e-postadress. Inga personuppgifter sparas på webbplatsen. Uppgifterna som användaren ger eller som identifierar hen personligen syns på formuläret. Specifika upplysningar kan t.ex. vara personens namn, e-postadress, telefonnummer, eventuellt innehåll i ett e-brev samt datumet och tiden då e-brevet skickades.

Det samlas även in anonyma uppgifter på webbplatsen, för webbanalys i Snoobi Analytics.

Till vad används upplysningarna och hur lagras de?

De insamlade uppgifterna använder vi sakligen till att utveckla servicen och att observera och förhindra eventuella missbruk. Uppgifterna på formuläret sparas en relevant tid i Palkeets e-postlåda.

Upplysningarna som samlas in av Snoobi Analytics förvaras i verktyget Snoobi Analytics. Uppgifterna som Snoobi Analytics samlar in, lagrar och analyserar innehåller inte några data där en person kan identifieras. Därtill hanterar Snoobi uppgifterna i enlighet med sin praxis för dataskydd. Det finns mer information på Snoobi Analytics webbplats (på finska).

Vi sparar specifik information om användare endast så länge som nödvändigt och enligt gällande lagstiftning.

Hantering av uppgifter och överlåtelse av dem till tredje part

Uppgifterna hanteras av de anställda hos Palkeet och enligt lagstiftningen som reglerar hanteringen av personuppgifter. Palkeet förbehåller rätten att utkontraktera hanteringen av personuppgifter till tredje part, och då garanterar vi genom avtalsarrangemang att uppgifterna hanteras enligt lagstiftningen som reglerar hanteringen av personuppgifter.

Palkeet överför inte uppgifter till länder utanför EU eller EES.

Vi varken säljer, hyr eller överlåter personuppgifter till någon tredje part. Vi kan dock i enlighet med krav från behöriga myndigheter eller andra parter överlåta uppgifterna om en person, i enlighet med aktuell lagstiftning, som reglerar hanteringen av personuppgifter.

Användning av kakor (cookies)

Vi använder cookies på vår webbplats för att samla in och analysera webbplatsens prestanda och användning, för att säkerställa sociala mediers funktioner samt för att förbättra och skräddarsy innehåll och annonser.

Webbplatsen skickar en kaka till Snoobi Analytics så att antalet besökare respektive besök kan analyseras. Det förs statistik för webbplatsen över användarantal, användningsland, användningstid och nyttjad webbläsare.

Rätt till insyn över data, och att spärra användningen av kakor (cookies)

Användare har rätt till insyn över personuppgifter som lagrats om denne. Användaren kan granska sina personuppgifter genom att kontakta Palkeet (kirjaamo(at)palkeet.fi). Granskningsrätten följer gällande lagstiftning.

Användaren kan spärra användningen av kakor genom att ändra inställningarna i sin webbläsare enligt dess tillverkares anvisningar samt radera eventuella kakor ur cacheminnet. Radering av kakor stoppar inte eventuell datainsamling.

Dataskyddsutlåtande för jobbsökningstjänsten

Dataskyddsutlåtande och användningsvillkoren för jobbsökningstjänsten, dvs. rekryteringssystemet Valtiolle.fi, finns i användarens profil, när användaren har loggat in till tjänsten på webbplatsen rekry.valtiolle.fi/candidateportal.

Du kan kontakta Palkeet i frågor gällande dataskyddet.
Kontaktupgifter på Palkeet webbplats.

Publicerad 2.1.2024

Lediga jobb
Senaste jobben
Ansökningsdagen upphör

Jobb på engelska
Jobb på svenska
Möjlighet att arbeta på distans

Sökandes hjälp
Lär känna arbetsgivare
Arbetslivsnyheter

Nordiska ministerrådet
Lediga arbetsplatser i EU
NATO:s öppna positionerNATO:s öppna positioner

Vyinformation
Valtiolle Valtiolle-logo

Valtiolle.fi är den finska regeringens jobbsökningstjänst. Vår tjänst är ett skyltfönster för att arbeta i staten och en ansökningskanal för lediga jobb och praktikplatser i staten. Vår tjänst har ständigt hundratals lediga tjänster för mångsidiga arbetsuppgifter i Finland och utomlands.

Öppna cookie-inställningar

Du kan också hitta oss här:

Vår onlinetjänst använder cookies för att förbättra användarupplevelsen.Genom att använda tjänsten accepterar du användningen av cookies. Se tjänstens dataskyddsutlåtande och tillgänglighetsutlåtande.

Ge feedback om webbplatsen.
Ge feedback om tillgänglighet.