Ett återkommande mönster av rosa och blå cirklar på en blå bakgrund”. Cirklarna är gjorda av små rosa linjer och är arrangerade i ett rutmönster. Bakgrunden är enfärgad blå.
Tingsrätterna

I Finland finns det 20 tingsrätter med sammanlagt cirka 1 900 anställda. Lagmannen är chefsdomare vid tingsrätten och övriga domare är tingsdomare. Vid tingsrätterna arbetar dessutom kanslipersonal och stämningsmän samt tingsnotarier som avlägger domstolspraktik.

Du kan söka en tingsdomartjänst om du har avlagt annan högre högskoleexamen i juridik än magisterexamen i internationell och komparativ rätt, är rättrådig finsk medborgare och har tillräckliga insikter i tingsrättens uppgiftsområde. Du har också de personliga egenskaper som en domare behöver.

Vår kanslipersonal har i allmänhet utbildning på institutnivå eller lägre högskoleexamen. Våra stämningsmän har en varierande utbildningsbakgrund.

Med domstolspraktik avses praktik vars avsikt är att ge tingsnotarier insikt i rättskipningen och som omfattar två praktikperioder på sex månader. Den första perioden utförs i en tingsrätt och den andra i en tingsrätt, hovrätt eller förvaltningsdomstol. En praktikants tjänstebeteckning är tingsnotarie. Du kan ansöka om att bli tingsnotarie om du har avlagt någon annan högre högskoleexamen i juridik än magisterexamen i internationell och komparativ rätt. Praktikanten ska avge domarförsäkran. Efter domstolspraktiken kan du som tingsnotarie ansöka om vicehäradshövdingstitel.

Vid tingsrätten utförs betydelsefullt arbete. Rättsskyddet som hör till en människas grundläggande fri- och rättigheter innebär att var och en har rätt att på behörigt sätt och utan ogrundat dröjsmål få sin sak behandlad i domstol. I Finland har var och en rätt till en rättvis rättegång.

Tingsrätterna behandlar brottmål, tvistemål och ansökningsärenden. I tvistemål är det fråga om opartiskt avgörande av meningsskiljaktigheter mellan enskilda personer eller företag i domstol. I brottmål avgörs straffbara gärningar, såsom stöld, rattfylleri eller misshandel. Ansökningsärendena gäller till exempel skilsmässor och skuldsaneringar.

Kontaktuppgifter

WEBBSIDA
Läs mer om oss på våra webbsidor.

Lediga jobb

Bekanta dig med lediga jobb i regionerna

Lediga jobb
Senaste jobben
Ansökningsdagen upphör

Jobb på engelska
Jobb på svenska
Möjlighet att arbeta på distans

Sökandes hjälp
Lär känna arbetsgivare
Arbetslivsnyheter

Nordiska ministerrådet
Lediga arbetsplatser i EU
NATO:s öppna positionerNATO:s öppna positioner

Vyinformation
Valtiolle.fi Valtiolle.fi-logo

Valtiolle.fi är den finska regeringens jobbsökningstjänst. Vår tjänst är ett skyltfönster för att arbeta i staten och en ansökningskanal för lediga jobb och praktikplatser i staten. Vår tjänst har ständigt hundratals lediga tjänster för mångsidiga arbetsuppgifter i Finland och utomlands.

Öppna cookie-inställningar

Du kan också hitta oss här:

Vår onlinetjänst använder cookies för att förbättra användarupplevelsen.Genom att använda tjänsten accepterar du användningen av cookies. Se tjänstens dataskyddsutlåtande och tillgänglighetsutlåtande.

Ge feedback om webbplatsen.
Ge feedback om tillgänglighet.