Bilden. Två personer som pratar i konferensrummet.
Oikeusministeriö

Vid justitieministeriet arbetar vi för ett öppnare, aktivare och tryggare samhälle. Den demokratiska rättsstaten och det nordiska välfärdssamhället utgör värdegrunden som vår verksamhet bygger på.

Vem är vi?

Cirka 250 tjänstemän arbetar vid justitieministeriet. Vi är placerade vid avdelningen för demokrati och offentlig rätt, avdelningen för kriminalpolitik och straffrätt, avdelningen för privaträtt och rättsvård, förvaltnings- och styrningsavdelningen samt staben.

Många av oss har en examen i juridik. Vi har också flera medarbetare i olika sakkunniguppgifter med en magisterexamen i förvaltningsvetenskap, filosofi, statsvetenskap, samhällsvetenskap eller ekonomi samt tradenomer som arbetar med administrativa och biträdande uppgifter.

Vad gör vi?

Vi upprätthåller och utvecklar rättsordningen och rättssäkerheten, stärker demokratins strukturer och ser till att medborgarnas grundläggande fri- och rättigheter tillgodoses.

Vi ansvarar för beredningen av samhällets grundläggande lagstiftning och för utvecklingen av hela statsrådets lagberedning.

Vi ser till att aktörerna inom vårt omfattande förvaltningsområde har de bästa möjliga förutsättningarna för att sköta sina uppgifter.

Kontaktuppgifter

WEBBSIDA
Läs mer om oss på våra webbsidor.

SOCIALA MEDIER
LinkedIn
Instagram
X
YouTube

Lediga arbetsplatser

Lediga jobb
Senaste jobben
Ansökningsdagen upphör

Jobb på engelska
Jobb på svenska
Möjlighet att arbeta på distans

Sökandes hjälp
Lär känna arbetsgivare
Arbetslivsnyheter

Nordiska ministerrådet
Lediga arbetsplatser i EU
NATO:s öppna positionerNATO:s öppna positioner

Vyinformation
Valtiolle.fi Valtiolle.fi-logo

Valtiolle.fi är den finska regeringens jobbsökningstjänst. Vår tjänst är ett skyltfönster för att arbeta i staten och en ansökningskanal för lediga jobb och praktikplatser i staten. Vår tjänst har ständigt hundratals lediga tjänster för mångsidiga arbetsuppgifter i Finland och utomlands.

Öppna cookie-inställningar

Du kan också hitta oss här:

Vår onlinetjänst använder cookies för att förbättra användarupplevelsen.Genom att använda tjänsten accepterar du användningen av cookies. Se tjänstens dataskyddsutlåtande och tillgänglighetsutlåtande.

Ge feedback om webbplatsen.
Ge feedback om tillgänglighet.