Tre personer går på trottoaren bredvid en byggnad. Byggnaden är modern och gjord av betong. Människor är klädda i business casual stil. Det finns träd och en gata i bakgrunden.
Inrikesministeriet

Inrikesministeriets mål är att Finland är världens tryggaste land nu och i framtiden.

För att nå detta mål värnar vi om människors säkerhet samtidigt som vi bygger upp ett konkurrenskraftigt samhälle och säkerställer att människor behandlas lika. Vid inrikesministeriet arbetar cirka 240 experter inom områdena för polisväsende, gränssäkerhet, räddningsväsende och migration. Inrikesministeriet har tre kärnuppgifter. Vi bereder lagstiftning som gäller polisen, räddningsväsendet, nödcentralsverksamheten, gränsbevakningen, sjöräddningen och migrationen, resultatstyr ämbetsverken och inrättningarna inom vårt förvaltningsområde samt behandlar internationella ärenden och EU-ärenden som hör till vårt ansvarsområde.

Som ett ministerium för inre säkerhet har inrikesministeriet dessutom uppgifter som gäller den nationella säkerheten, beredskapsplaneringen och beredskapen för olika störningar och undantagsförhållanden.

I enlighet med våra värderingar vill vi agera öppet och enkelt, rättvist och pålitligt samt vara starka tillsammans.

Läs mera om oss:https://intermin.fi/sv/ministeriet/ministeriet-som-arbetsplats

Kontaktuppgifter

WEBBSIDA
Läs mer om oss på våra webbsidor.

SOCIALA MEDIER
LinkedIn
X
YouTube
Facebook

Lediga arbetsplatser

Lediga jobb
Senaste jobben
Ansökningsdagen upphör

Jobb på engelska
Jobb på svenska
Möjlighet att arbeta på distans

Sökandes hjälp
Lär känna arbetsgivare
Arbetslivsnyheter

Nordiska ministerrådet
Lediga arbetsplatser i EU
NATO:s öppna positionerNATO:s öppna positioner

Vyinformation
Valtiolle.fi Valtiolle.fi-logo

Valtiolle.fi är den finska regeringens jobbsökningstjänst. Vår tjänst är ett skyltfönster för att arbeta i staten och en ansökningskanal för lediga jobb och praktikplatser i staten. Vår tjänst har ständigt hundratals lediga tjänster för mångsidiga arbetsuppgifter i Finland och utomlands.

Öppna cookie-inställningar

Du kan också hitta oss här:

Vår onlinetjänst använder cookies för att förbättra användarupplevelsen.Genom att använda tjänsten accepterar du användningen av cookies. Se tjänstens dataskyddsutlåtande och tillgänglighetsutlåtande.

Ge feedback om webbplatsen.
Ge feedback om tillgänglighet.