Foto av en gul byggnad med vita dekorationer och en blå himmel i bakgrunden. Byggnaden har tre våningar och en källare. Byggnaden har platt tak och tandad list. Fönstren är rektangulära och har vita ramar. Entrén är mitt i byggnaden.
Försvarsministeriet

Försvarsministeriet ansvarar som en del av Statsrådet och som ledare av sitt förvaltningsområde för den nationella försvarspolitiken och säkerheten och för det internationella försvarspolitiska samarbetet. Försvarsministeriet ansvarar för det militära försvarets resurser och för försvarsmaktens verksamhetsbetingelser. Till ministeriets ansvarsområde hör också att delta i den internationella krishanteringen och att påverka de europeiska säkerhetsstrukturerna för att trygga nationella intressen. Även Finlands Natomedlemskap påverkar övergripande arbetsuppgifterna vid försvarsministeriet.

Vid försvarsministeriet finns tre avdelningar och två fristående enheter samt sekretariatet för Säkerhetskommittén. Avdelningarnas interna arbete är fördelat på ett flertal enheter. Avdelningscheferna och enhetscheferna samordnar verksamheten vid sina verksamhetsenheter. Försvarsministeriet är en civilorganisation med ett statligt ämbetsverks ledningssätt. Under försvarsministeriet finns försvarsmakten, som får sina riktlinjer för sin nationella verksamhet från försvarsministeriet.

Försvarsministeriet är en expertorganisation där kring 80 procent av de anställda har en högre högskoleexamen. De vanligaste examina är magisterexamina i juridik, statsvetenskap, filosofi och förvaltningsvetenskap samt officersexamina. Även tradenomexamina (högre YH-examen) är vanliga.

Våra arbetsuppgifter är krävande och mångsidiga, och arbetet är av samhällelig betydelse och framtidsinriktat. Arbetet ger en bra inblick i statsförvaltningen särskilt när det gäller försvarspolitiken och Finlands försvar som helhet, och en möjlighet att vara med i spetsen för samhälleliga och internationella förändringar. De som är anställda hos försvarsministeriet har möjlighet att söka till försvarsförvaltningens internationella uppgifter bland annat vid EU:s och Natos representationer.

Vi på försvarsministeriet tror att förtroende byggs upp genom öppenhet, respekt och kvalitet. Om du vill arbeta med uppgifter som är av samhällelig och internationell betydelse och om du delar våra gemensamma värderingar, följ våra platsannonser i försvarsministeriets sociala medier och på webbplatsen www.valtiolle.fi. Ansökan om en ledig arbetsplats vid försvarsministeriet lämnas in via rekryteringstjänsten Valtiolle.fi. I platsannonserna finns närmare anvisningar om hur du ska gå till väga.

Kontaktuppgifter

WEBBSIDA
Läs mer om oss på våra webbsidor.

SOCIALA MEDIER
​​​​​​​LinkedIn
Instagram
X
Facebook

Lediga arbetsplatser

Lediga jobb
Senaste jobben
Ansökningsdagen upphör

Jobb på engelska
Jobb på svenska
Möjlighet att arbeta på distans

Sökandes hjälp
Lär känna arbetsgivare
Arbetslivsnyheter

Nordiska ministerrådet
Lediga arbetsplatser i EU
NATO:s öppna positionerNATO:s öppna positioner

Vyinformation
Valtiolle.fi Valtiolle.fi-logo

Valtiolle.fi är den finska regeringens jobbsökningstjänst. Vår tjänst är ett skyltfönster för att arbeta i staten och en ansökningskanal för lediga jobb och praktikplatser i staten. Vår tjänst har ständigt hundratals lediga tjänster för mångsidiga arbetsuppgifter i Finland och utomlands.

Öppna cookie-inställningar

Du kan också hitta oss här:

Vår onlinetjänst använder cookies för att förbättra användarupplevelsen.Genom att använda tjänsten accepterar du användningen av cookies. Se tjänstens dataskyddsutlåtande och tillgänglighetsutlåtande.

Ge feedback om webbplatsen.
Ge feedback om tillgänglighet.