Bilden. En samling av sju bilder av Försvarsmaktens anställda som beskrivs i olika situationer och arbetsuppgifter. De personer som syns i bildsamlingen är klädda i både uniform, terrängdräkt och civila kläder.
Försvarsmakten

Hos Försvarsmakten har vi utfört arbete med mening ända sedan 1918. Hos oss jobbar över 13 000 yrkeskunniga personer i en arbetsgemenskap som vi utvecklar och förnyar genom att förutse förändringar i samhället och säkerhetsmiljön. Ett trovärdigt försvar förutsätter en stark funktionsförmåga och en kunnig militär och civil personal. Den snabba förändringen i omgivningen syns i form av ett ökat antal sakkunniguppgifter.

Försvarsmakten är en arbetsgivare som finns över hela Finland. Också vår arbetsmiljö är mångsidig; hos oss arbetar man till lands, till havs och i luften. Vi rekryterar årligen ungefär 300–400 civila, specialofficerare och underofficerare.

En tredjedel av våra anställda är civila, och ungefär hälften av dem är kvinnor. I de civila uppgifterna förutsätts att du har lämpligt kunnande och rätt attityd för uppgiften – vi kräver inte att du ska ha gjort militärtjänst eller frivillig militärtjänst för kvinnor. De flesta civila arbetar i uppgifter inom informationsteknologi, teknik, hälso- och sjukvård, förvaltning samt kommunikation.

Vår verksamhet bygger på en gemensam värdegrund av fosterländskhet, yrkesskicklighet, rättvisa, ansvarsfullhet, tillförlitlighet och samarbete. Vi tar hand om våra anställda genom att erbjuda fina motionsförmåner, satsa på kompetensutveckling och genom att med flexibla arbetstider och möjlighet att jobba på distans stöda möjligheterna att förena arbete och fritid. Speciellt nöjda är våra anställda med sin egen arbetsuppgift, vi-andan och den närmaste förmannen.

Vill du veta mer om hur det är att arbeta vid Försvarsmakten? Bekanta dig med våra mångsidiga uppgifter genom karriärberättelserna på Försvarsmaktens webbsida (på finska).

Kontaktuppgifter

WEBBSIDA
Läs mer om oss på våra webbsidor.

SOCIALA MEDIER
LinkedIn
Instagram
X
YouTube
Facebook

Lediga arbetsplatser

Lediga jobb
Senaste jobben
Ansökningsdagen upphör

Jobb på engelska
Jobb på svenska
Möjlighet att arbeta på distans

Sökandes hjälp
Lär känna arbetsgivare
Arbetslivsnyheter

Nordiska ministerrådet
Lediga arbetsplatser i EU
NATO:s öppna positionerNATO:s öppna positioner

Vyinformation
Valtiolle.fi Valtiolle.fi-logo

Valtiolle.fi är den finska regeringens jobbsökningstjänst. Vår tjänst är ett skyltfönster för att arbeta i staten och en ansökningskanal för lediga jobb och praktikplatser i staten. Vår tjänst har ständigt hundratals lediga tjänster för mångsidiga arbetsuppgifter i Finland och utomlands.

Öppna cookie-inställningar

Du kan också hitta oss här:

Vår onlinetjänst använder cookies för att förbättra användarupplevelsen.Genom att använda tjänsten accepterar du användningen av cookies. Se tjänstens dataskyddsutlåtande och tillgänglighetsutlåtande.

Ge feedback om webbplatsen.
Ge feedback om tillgänglighet.