hoppa till huvudinnehållet
Undersökningssekreterare (Vasa) - Polisinrättningen i Österbotten
Visa mer

Vid polisinrättningen i Österbotten kungörs att sökas en tjänst som undersökningssekreterare (40.06). Undersökningssekreteraren placeras vid polislinjens brottsbekämpningssektor. Tjänsteplatsen är Vasa huvudpolisstation.

Undersökningssekreteraren tjänstgör vid brottsbekämpningssektorn och sköter i huvudsak uppgifter som hör till övervaknings- och alarmsektorn. Till uppgifterna hör till exempel att skriva in olika ärenden i polisens datasystem, att sköta uppgifter som har att göra med dokumentförvaltningen av förundersöknings- och polisundersökningsmaterial, att sköta om sändandet av beslut till parter, att sköta om beställningar av dokument och sändande av begäran som hör till undersökningen samt beställningar av övervakningsmaterial, att ha hand om efterlysningsärenden och sköta kundbetjäningsuppgifter.

Föreskrivna behörighetskrav och föreskrivna krav på språkkunskaper

Inga särskilda behörighetskrav har fastställts för tjänsten. För tjänsten som undersökningssekreterare har inte fastställts språkkrav. Skyldigheten att förverkliga de språkliga rättigheterna enligt 23 § i språklagen förutsätter, att den person som väljs till tjänsten har förmåga att betjäna allmänheten både på finska och på svenska. Polisinrättningen är tvåspråkig och majoritetsspråket är finska.

Av sökanden förväntar vi oss

Av den sökande förväntas:
- en utbildning som stöder uppgiften, t.ex. utbildning inom administration som avlagts på institut- eller yrkeshögskolenivå eller annan högskoleutbildning, som ger goda färdigheter för att framgångsrikt sköta uppgifterna som hör till tjänsten (t.ex. tradenom med inriktning på justitieförvaltning).
- goda färdigheter i social kompetens, ett självständigt och initiativrikt arbetssätt
- goda kunskaper i hanteringen av dataprogram och digitala kunskaper.

Som merit räknas:
- tidigare erfarenhet av uppgifter som undersökningssekreterare inom brottsbekämpningen vid polisen eller erfarenhet av uppgifter som sekreterare t.ex. vid rättshjälpen, tingsrätten, åklagar- eller advokatbyrå
- kännedom om polisens datasystem och dokumentförvaltning samt brottsprocessen
- goda praktiska kunskaper i finska och svenska språket.

Språkkunskaper som behövs i arbetet
 • Ruotsi
  • Muntliga: Hyvä
  • Skriftliga: Hyvä
 • Suomi
  • Muntliga: Hyvä
  • Skriftliga: Hyvä
Förmåner Arbetstagaren erbjuder dig en lunchförmån (ePassi), heltäckande arbetshälsovård samt möjlighet till veckomotion och rekreation. Beroende på arbetsuppgiftens natur har våra arbetstagare möjlighet till distansarbete. Förtydliganden

Med den sökandes samtycke kan göras en normal säkerhetsutredning av personen som väljs till tjänsten eller uppgiften (säkerhetsutredningslagen 726/2014). Specifikare information om förfarandet och rättigheterna för den som utredningen gäller finns på adressenwww.supo.fi/sv/framsida.

Säkerhetsutredningen inbegriper också utredning av utländska bindningar.

När ansökningsprocessen framskrider, kan sökandena be om att ge sådan information om sin hälsa som har betydelse för skötseln av uppgiften eller att delta i kontroller och undersökningar för att reda ut saken (8 b § i statstjänstemannalagen).

Kontaktinformation

Jari-Matti Marttala, kriminalkommissariep. 0295 447 313 (28.6. - 12.7.)

Sakari Palomäki, kriminalkommissariep. 0295 447 294 (15.7. - 26.7.)

Register

Vi vill i första hand ha ansökningarna elektroniskt via Valtiolle.fi. Du kan dock söka denna arbetsplats även genom att skicka din ansökan till registratorskontorets postadress. Både i ansökan och på kuvertet ska du ange ID-numret för uppgiften du söker. Brevet ska vara framme senast då ansökningstiden går ut.

 • Polisinrättningen i Österbotten registratorskontoret

  Korsholmsesplanaden 45
  65100 Vasa

 • Organisation

  Poliisissa eri alojen ammattilaiset tekevät yhteiskunnan turvallisuuteen vaikuttavaa työtä. Monipuolisessa ja laajassa organisaatiossamme on erilaisia työtehtäviä sekä mahdollisuuksia kehittymiseen. Meidän toimintaamme ohjaavat eettiset periaatteet, minkä lisäksi olemme arvojemme mukaisesti palvelevia, oikeudenmukaisia, osaavia ja pidämme huolta henkilöstömme hyvinvoinnista. Jokainen meistä vaikuttaa siihen, että poliisi on kaikkien turvaaja, kaikkina aikoina.

  Pohjanmaan poliisilaitoksen toimialueeseen kuuluvat Pohjanmaan, Etelä-Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan maakunnat, joiden alueella on 40 kuntaa. Alueella sijaitsevista kunnista löytyy niin elinvoimaisia kaupunkikeskuksia kuin rauhallista maaseutuakin. Pohjanmaan poliisilaitos on kaksikielinen ja sen alueella toimii myös kolme alueellista yksikköä (Pietarsaari, Mustasaari, Närpiö), joissa työkielenä on ruotsi. Toimintaympäristömme on hyvin kansainvälinen ja alueellamme asuu useita eri kansallisuuksia.

  Henkilökuntamme koostuu ammattilaisista ja olemme edelläkävijöitä monessa asiassa. Meille hyvä johtaminen, henkilöstön työhyvinvointi ja palveluhenkisyys on tärkeää. Arvostamme henkilöstöämme ja huolehdimme henkilöstön hyvinvoinnista mm. valmentavan johtamisen periaatteilla. Poliisilaitoksen visio on " yksi yhteinen poliisilaitos - yhteiset tehtävät - yhtäläistä palvelua kaikille".

  plats
  Vasa

  Du kan arbeta vid något av följande verksamhetsställen

 • Vaasan pääpoliisiasema
  Korsholmanpuistikko 45
  65100 Vasa
 • Mer om arbetsgivaren
  Annan information

  Övrig information beskrivning

 • Annan information om jobbet: Vid statsförvaltningens rekryteringar är sökandens uppgifter officiella.

  En förutsättning för att väljas till tjänsten är en hälsomässig lämplighetsutvärdering, som utförs av polisinrättningens arbetshälsovård som en hälsogranskning, ifall uppgifterna från den senaste hälsogranskningen är över ett år gamla eller ifall hälsotillståndet för den som väljs har förändrats efter den senaste hälsogranskningen.
 • Personalgrupp: Verkställande uppgifter
 • Distansarbete: Möjlighet att arbeta på distans
 • Vilken möjlighet att jobba på distans: Man kan separat avtala om eventuellt distansarbete till tillämpliga delar.
 • Position skapad: Tjänsten är gemensam för ämbetsverket.
 • Arbetstidsform: Arbetstid vid ämbetsverk
 • Förklaring av arbetstider: Arbetstid för ämbetsverk, flextid 7 h 15 min / dag
 • Prövotid: Vid utnämningen kan en högst sex (6) månaders prövotid tillämpas.
 • Löneuppgifter: Grundlönen är för tillfället 2429,01 euro. Förutom grundlön utbetalas ett prestationstillägg baserat på den personliga arbetsprestationen högst 32 % och ett på tjänsteår baserat erfarenhetstillägg på högst 14 %.
 • Sök nu!
  Rekommenderade jobb
 • Lediga jobb
  Senaste jobben
  Ansökningsdagen upphör

  Jobb på engelska
  Jobb på svenska
  Möjlighet att arbeta på distans

  Sökandes hjälp
  Lär känna arbetsgivare
  Arbetslivsnyheter

  Nordiska ministerrådet
  Lediga arbetsplatser i EU
  NATO:s öppna positionerNATO:s öppna positioner

  Vyinformation
  Valtiolle Valtiolle-logo

  Valtiolle.fi är den finska regeringens jobbsökningstjänst. Vår tjänst är ett skyltfönster för att arbeta i staten och en ansökningskanal för lediga jobb och praktikplatser i staten. Vår tjänst har ständigt hundratals lediga tjänster för mångsidiga arbetsuppgifter i Finland och utomlands.

  Öppna cookie-inställningar

  Du kan också hitta oss här:

  Vår onlinetjänst använder cookies för att förbättra användarupplevelsen.Genom att använda tjänsten accepterar du användningen av cookies. Se tjänstens dataskyddsutlåtande och tillgänglighetsutlåtande.

  Ge feedback om webbplatsen.
  Ge feedback om tillgänglighet.