hoppa till huvudinnehållet
Två tidsbestämda vikariat som hovrättens föredragande T 9 (2 och 3 år) - Vasa hovrätt
Visa mer

Hovrätten lediganslår två långa, tidsbestämda vikariat som hovrättens föredragande (T 9) t o m 31.8.2026 och 31.8.2027.

Föredragandens fungerar som föredragande och beredare i rättskipningsärenden som hör till hovrättens behörighetsområde. Som föredragande i hovrätten får du en övergripande inblick i domstolsarbetet och en utmärkt utgångspunkt för din juristkarriär oberoende om du riktar in dig på domstolsarbete, åklagaruppgifter eller arbete som ombud. Arbetet tillsammans med hovrättens sammansättning ger dig en möjlighet att samarbeta med erfarna domare och få mångsidig erfarenhet av olika slags avgöranden från alla tingsrätter inom hovrättsdistriktet.

Läs mer

https://oikeus.fi/hovioikeudet/vaasanhovioikeus/sv/index.html

Föreskrivna behörighetskrav och föreskrivna krav på språkkunskaper

Behörighetskravet för föredragandes tjänst är annan högre högskoleexamen i juridik än magisterexamen i internationell och komparativ rätt. Föredraganden bör därtill ha erfarenhet inom domarens uppgifter (domstolslagen 19 kap. 3 § 1 mom.).

Av den som blir vald förutsätts utmärkta muntliga och skriftliga kunskaper i finska samt nöjaktiga muntliga och skriftliga kunskaper i svenska (domstolslagen 19 kap. 3 § 3 mom. och 10 kap. 9 §). Hovrätten är en tvåspråkig domstol.

Språkkunskaperna ska visas primärt enligt förordning 481/2003 (t.ex. språkexamina för statsförvaltningen, språkkunskap som visats genom allmänna språkexamina eller språkkunskap som visats i samband med studier).

Föreskrivna krav på språkkunskaper
 • Svenska
  • Muntliga: Nöjaktiga
  • Skriftliga: Nöjaktiga
 • Finska
  • Muntliga: Utmärkta
  • Skriftliga: Utmärkta
Av sökanden förväntar vi oss

Bästa förutsättningar för att sköta tjänsten ger erfarenhet av domstolsarbete och/eller annan tidigare arbetserfarenhet av ärenden som faller inom ramen för hovrättens behörighet. Vi förutsätter utförd domstolspraktik, goda ICT-färdigheter, förmåga att uppfatta helheter och saksammanhang samt ett effektivt och resultatinriktat arbetssätt.

Som merit räknas bättre än nöjaktiga kunskaper i svenska.

Förmåner Vi erbjuder dig ett mångsidigt arbete i toppmiljö. Som föredraganden i hovrätten bereder du både brott- och civilmål. Utgångsvis deltar föredraganden i beredningen av mera krävande mål i nära samarbete med den ledamot som är ansvarig för förberedelsen. Vi arbetar i det anrika hovrättshuset som är beläget i havsnära miljö i centrum av Vasa. I hovrätten har alla möjlighet till egna avskilda arbetsutrymmen. Om du föredrar distansarbete, så finns även den möjligheten, eftersom hovrätten har en flexibel policy vad gäller distansarbete.

Vi erbjuder en täckande arbetshälsovård och lunchförmån (ePassi) och bidrag för fritidsverksamhet och välmående.
Förtydliganden

Med den sökandes samtycke kan göras en begränsad säkerhetsutredning av personen som väljs till tjänsten eller uppgiften (säkerhetsutredningslagen 726/2014). Specifikare information om förfarandet och rättigheterna för den som utredningen gäller finns på adressen www.supo.fi/sv/framsida.

Kontaktinformation

Tilläggsinformation ges av hovrättspresidenten Sakari Laukkanen, tfn 029 5641 617, sakari.laukkanen@oikeus.fi och kanslichefen Joe Gummerus, tfn 029 5641 601, joe.gummerus@oikeus.fi

Register

Vi vill i första hand ha ansökningarna elektroniskt via Valtiolle.fi. Du kan dock söka denna arbetsplats även genom att skicka din ansökan till registratorskontorets postadress. Både i ansökan och på kuvertet ska du ange ID-numret för uppgiften du söker. Brevet ska vara framme senast då ansökningstiden går ut.

 • Vasa hovrätt / Registratorskontoret

  PB 217
  65101 Vasa

 • Organisation

  Vasa hovrätt är en av landets fem hovrätter. Hovrättens kansli är i Vasa. Hovrätten behandlar de besvär och klagomål som anförts över avgöranden av tingsrätterna inom hovrättens domkrets. Vasa hovrättens domkrets består av Mellersta Finlands, Satakunta, Södra Österbottens och Österbottens tingsrätter. En del av hovrättens huvudförhandlingar förrättas i Jyväskylä och Björneborg.

  Vasa hovrätt sysselsätter cirka 60 personer. Hovrättens verksamhet leds av presidenten. I Vasa hovrätt tjänstgör som domare två avdelningschefer, hovrättsråd, assessorer och föredragande. I hovrätten finns även en kanslichef samt kanslipersonal.

  plats
  Vasa

  Du kan arbeta vid något av följande verksamhetsställen

 • Vasa
  Hovrättsesplanaden 0
  65100 Vasa
 • Mer om arbetsgivaren
  Annan information

  Övrig information beskrivning

 • Personalgrupp: Expertuppgifter
 • Distansarbete: Möjlighet att arbeta på distans
 • Position skapad: Tjänsten är gemensam för ämbetsverket.
 • Grund av aktualitet: Vikariat
 • Arbetstidsform: Annan
 • Förklaring av arbetstider: Arbetstidslagen tilllämpas inte
 • Prövotid: Prövotiden är sex (6) månader.
 • Löneuppgifter: Löneklass T 9 (4.113,12 euro). Förutom grundlön utbetalas eventuell erfarenhetsdel (5-30 %) samt språktillägg för utmärkta kunskaper i det andra inhemska språket
 • Sök nu!
  Rekommenderade jobb
 • Lediga jobb
  Senaste jobben
  Ansökningsdagen upphör

  Jobb på engelska
  Jobb på svenska
  Möjlighet att arbeta på distans

  Sökandes hjälp
  Lär känna arbetsgivare
  Arbetslivsnyheter

  Nordiska ministerrådet
  Lediga arbetsplatser i EU
  NATO:s öppna positionerNATO:s öppna positioner

  Vyinformation
  Valtiolle Valtiolle-logo

  Valtiolle.fi är den finska regeringens jobbsökningstjänst. Vår tjänst är ett skyltfönster för att arbeta i staten och en ansökningskanal för lediga jobb och praktikplatser i staten. Vår tjänst har ständigt hundratals lediga tjänster för mångsidiga arbetsuppgifter i Finland och utomlands.

  Öppna cookie-inställningar

  Du kan också hitta oss här:

  Vår onlinetjänst använder cookies för att förbättra användarupplevelsen.Genom att använda tjänsten accepterar du användningen av cookies. Se tjänstens dataskyddsutlåtande och tillgänglighetsutlåtande.

  Ge feedback om webbplatsen.
  Ge feedback om tillgänglighet.