hoppa till huvudinnehållet
Ett återkommande mönster av rosa och blå cirklar på en blå bakgrund”. Cirklarna är gjorda av små rosa linjer och är arrangerade i ett rutmönster. Bakgrunden är enfärgad blå.

Intressebevakningssekreteraren Y9 har till uppgift att bistå intressebevakaren i skötseln av huvudmännens angelägenheter och att utöva allmänna intressebevakarens avgöranderätt i särskilt fastställda frågor. Till intressebevakningssekreterarens uppgifter

Tjänsten är gemensam för distriktet. Direktören för Västra och Inre Finlands rättshjälps- och intressebevakningsdistrikt fastställer tjänstestället, som för närvarande är som verksamhetsstället är i Vasa, Karleby eller Jakobstad vid Mellersta Österbottens och Österbottens interessebevakningsbyrå. Tjänsten kan tillsättas från och med 1.9.2024. En prövotid på sex månader kan tillämpas på uppgiften.

Tjänsten ledigförklaras på nytt. De sökande som tidigare sökt tjänsten och som inte har dragit sin ansökan tillbaka beaktas utan att de behöver lämna in en ny ansökan.

Föreskrivna behörighetskrav och föreskrivna krav på språkkunskaper

Det finns inga i lagar eller förordningar föreskrivna behörighetsvillkor för tjänsten som intressebevakningssekreterare.

Av sökanden förväntar vi oss

En framgångsrik skötsel av tjänsten förutsätter lämplig utbildning på yrkeshögskole- eller institutnivå, erfarenhet av kontorsuppgifter och kundbetjäning samt goda informationstekniska färdigheter och kännedom om uträttandet av ärenden elektroniskt. Dessutom förutsätter vi ansvarskänsla, god stresstålighet, ett effektivt arbetssätt samt god samarbets- och kommunikationsförmåga. Verksamhetsområdet är tvåspråkigt varför vi förväntar oss goda kunskaper i svenska av finskspråkiga sökanden och goda kunskaper i finska av svenskspråkiga sökanden.

Erfarenhet av intressebevakning eller motsvarande uppgifter och bokföringskunnande betraktas som merit.

Förmåner Omfattande utbildningsutbud och stöd för frivillig utbildning, flexibel arbetstid och delvis möjlighet till distansarbete, en mer omfattande företagshälsovård än den lagstadgade, motions- och kulturförmån eller massageförmån samt subventionerad lunch. Du kan fråga leverantören av ytterligare information om förmånerna mer i detalj. Förtydliganden

Med den sökandes samtycke kan göras en begränsad säkerhetsutredning av personen som väljs till tjänsten eller uppgiften (säkerhetsutredningslagen 726/2014). Specifikare information om förfarandet och rättigheterna för den som utredningen gäller finns på adressen www.supo.fi/sv/framsida.

Kontaktinformation

Laura Bister
Ledande allmänna intressebevakaren
029 56 52601
laura.bister@oikeus.fi

Register

Vi vill i första hand ha ansökningarna elektroniskt via Valtiolle.fi. Du kan dock söka denna arbetsplats även genom att skicka din ansökan till registratorskontorets postadress. Både i ansökan och på kuvertet ska du ange ID-numret för uppgiften du söker. Brevet ska vara framme senast då ansökningstiden går ut.

 • Västra och Inre Finlands rättshjälps- och intressebevakningsdistrikts förvaltningsbyrå registratorskontoret

  PB 31 (Hannikaisenkatu 47, 1 vån.)
  40101 Jyväskylä

 • Organisation

  Rättshjälps- och intressebevakningsdistrikten verkar inom justitieministeriets förvaltningsområde. Alla de sex distrikten ordnar tjänster för offentlig rättshjälp, ekonomi- och skuldrådgivning och allmän intressebevakning i sin region. Rättshjälps- och ekonomitjänsterna produceras av distriktens rättshjälpsbyråer och intressebevakningsbyråer, vardera 23 till antalet. Distrikten och deras byråer har cirka 1 200 anställda i hela landet. Intressebevakningstjänster produceras dels också som köpt tjänst. Distriktets förvaltning sköter personal- och ekonomiförvaltningen.

  Mellersta Österbottens och Österbottens intressebevakningsbyrå hör till justitieministeriets förvaltningsområde. Den hör till Västra och Inre Finlands rättshjälps- och intressebevakningsdistrikt, och dess uppgift är att tillhandhålla intressebevakningstjänster. Mellersta Österbottens och Österbottens intressebevakningsbyrå har verksamhetsställen i Vasa, Karleby och Jakobstad.

  Distriktet består av Södra Österbottens, Mellersta Österbottens och Österbottens, Mellersta Finlands och Birkalands rättshjälpsbyråer samt Södra Österbottens, Mellersta Österbottens och Österbottens, Mellersta Finlands och Birkalands intressebevakningsbyråer. Distriktet har cirka 250 anställda.

  plats
  Karleby, Jakobstad, Vasa

  Du kan arbeta vid något av följande verksamhetsställen

 • Karleby
  Vasavägen 6 C, 2. vån.
  67100 Karleby
 • Jakobstad
  Kanalesplanaden 1 (Ebba Brahe)
  68600 Jakobstad
 • Vasa
  Korsholmsesplanaden 43, 3.vån
  65100 Vasa
 • Mer om arbetsgivaren
  Annan information

  Övrig information beskrivning

 • Annan information om jobbet: Sökanden kan behöva visa ett utdrag ur kreditupplysningsregistret.
 • Personalgrupp: Verkställande uppgifter
 • Distansarbete: Möjlighet att arbeta på distans
 • Vilken möjlighet att jobba på distans: Distansarbete är inte den huvudsakliga formen av arbete inom rättshjälps- och intressebevakningsdistrikten, men det kan användas några dagar i veckan vid sidan om dagar på arbetsplatsen.
 • Position skapad: Tjänsten är gemensam för ämbetsverket.
 • Arbetstidsform: Arbetstid vid ämbetsverk
 • Prövotid: En prövotid på sex månader kan tillämpas på uppgiften.
 • Löneuppgifter: Tjänsten är placerad på kravnivå Y9. Den uppgiftsbaserande löneandelen uppgår till 2.216,98 e/mån. Dessutom betalas en erfarenhetsdel som utgör högst 10 % och enprestationsrelaterad lönedel som utgör högst 45 % av den uppgiftsbaserande lönedelen.
 • Sök nu!
  Rekommenderade jobb

  Lediga jobb
  Senaste jobben
  Ansökningsdagen upphör

  Jobb på engelska
  Jobb på svenska
  Möjlighet att arbeta på distans

  Sökandes hjälp
  Lär känna arbetsgivare
  Arbetslivsnyheter

  Nordiska ministerrådet
  Lediga arbetsplatser i EU
  NATO:s öppna positionerNATO:s öppna positioner

  Vyinformation
  Valtiolle.fi Valtiolle.fi-logo

  Valtiolle.fi är den finska regeringens jobbsökningstjänst. Vår tjänst är ett skyltfönster för att arbeta i staten och en ansökningskanal för lediga jobb och praktikplatser i staten. Vår tjänst har ständigt hundratals lediga tjänster för mångsidiga arbetsuppgifter i Finland och utomlands.

  Öppna cookie-inställningar

  Du kan också hitta oss här:

  Vår onlinetjänst använder cookies för att förbättra användarupplevelsen.Genom att använda tjänsten accepterar du användningen av cookies. Se tjänstens dataskyddsutlåtande och tillgänglighetsutlåtande.

  Ge feedback om webbplatsen.
  Ge feedback om tillgänglighet.