hoppa till huvudinnehållet
Rikosylikonstaapeli 08.06.02 - Centralkriminalpolisen CKP

Haemme Keskusrikospoliisille rikosylikonstaapelia.

Euroopan unionin EES- (2017/2226) ja ETIAS- (2018/1240) asetuksiin pohjautuen Suomi perustaa kansallisen keskusyhteyspistetoiminnon asetuksissa mainittujen tehtävien toteuttamista varten.

Keskusyhteyspiste perustetaan keskusrikospoliisiin ja se sijoittuu tiedusteluosaston tilannekeskuslinjalle, PTR-yhteistyö -yksikköön kuuluvan PTR-matkustajatietokeskuksen yhteyteen. PTR-matkustajatietokeskus on PTR-yhteistoiminnasta annetun lain 5 §:n (687/2009) tarkoittama PTR-rikostiedusteluyksikkö. PTR-matkustajatietokeskuksen toimipiste sijaitsee Helsinki-Vantaan lentoasemalla.

Keskusyhteyspistetoiminnan päätehtävänä on toteuttaa ne EES- ja ETIAS-asetuksissa määritellyt valvonta- ja tiedonvaihdonmenettelyt, jotka koskevat jäsenvaltioiden nimettyjen viranomaisten pääsyä EES:ään ja ETIAS-keskusjärjestelmään tallennettuihin tietoihin lainvalvontatarkoituksessa ja tarkastaa, että pääsy tietoihin on tarpeen terrorismirikosten tai muiden vakavien rikosten torjuntaa, havaitsemista tai tutkintaa varten. Toiminnon tehtäviin kuuluu lisäksi asetusten mukaisen lainvalvontakäytön toimivuuden seurannan ja tilastoinnin järjestäminen.

Keskusrikospoliisi hakee toimintoon rikosylikonstaapelia. Rikosylikonstaapeli toimii EES- ja ETIAS -keskusyhteyspisteen operatiivisen päivittäistoiminnan esimiehenä, ryhmänjohtajana. Hänen keskeisiin tehtäviin kuuluvat mm. keskusyhteyspistetoimintaan liittyvät työnjohdolliset tehtävät ja vastuut, yhteistyö rekisterinpitäjänä toimivan viranomaisen ja tietojärjestelmien ylläpidon suuntaan, toiminnan suunnittelu- ja koulutustehtävät sekä osaltaan vastuu toiminnan tuloksellisuudesta, mukaan lukien toimintaan liittyvät raportointit.

Virkaan liittyy myös myös muita PTR-rikostiedusteluyksikön tehtäviä, jotka liittyvät mm liikennemuotoneutraaliin matkustajatiedusteluun sekä sitä tukeviin toimiin. Rikosylikonstaapeli toteuttaa PTR-matkustajatietokeskuksen päällystön erikseen määrittelemiä tehtäviä sekä sijaistaa tarvittaessa yksikön alipäällystöä. Tehtävään sisältyy kansallista ja kansainvälistä sidosryhmäyhteistyötä.

Rikosylikonstaapelin tehtävät voivat sisältää myös muita Keskusrikospoliisin erikseen määräämiä tehtäviä.

Työ on jaksotyötä PTR-matkustajatietokeskuksen vasteajalla.

Sijoituspaikka on Helsinki-Vantaan lentoasema.

Säädetyt kelpoisuus- ja kielivaatimukset

Rikosylikonstaapelin erityisenä kelpoisuusvaatimuksena on:
a. poliisialipäällystön erikoistumisopintojen suorittaminen, poliisialipäällystötutkinto, poliisipäällystön tutkinnon A-osan suorittaminen, poliisialipäällystön virkatutkinto;
b. poliisin perustutkinnon tai poliisimiehistön virkatutkinnon lisäksi suoritettu korkeakoulututkinto; taikka
c. korkeakoulututkinto ja perehtyneisyys poliisitoimeen
Kielitaidon kelpoisuusvaatimuksena on hyvä suomen kielen ja tyydyttävä ruotsin kielen suullinen ja kirjallinen taito.
(Asetus poliisin hallinnosta 16 §, 16 a §)
Poliisimiehen virkaan voidaan nimittää vain Suomen kansalainen (Virkamieslaki 7 §).

Hakijalta odotamme

Hakijalta odotetamme:
- aiempaa vastaavantasoista esimieskokemusta
- rikostiedustelu- ja/tai rikostutkintakokemusta
- PTR-rikostiedustelurakenteen ja matkustajatiedustelutoiminnan tuntemusta
- aiempaa kokemusta kouluttamisesta ja toiminnan kehittämisestä
- hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja sekä esiintymisvalmiutta
- hyvää englannin kielen taitoa

Lisäksi eduksi luetaan:
- (EU) 2017/2226 (EES) ja (EU) 2018/1240 (ETIAS) -asetusten tuntemus
- kokemus kansainvälisestä viranomaisyhteistyöstä
- kokemus ja ymmärrys poliisin ja muiden PTR-viranomaisten tietojärjestelmistä sekä informaatiotekniikasta

Tarjoamme sinulle Tarjoamme hyvähenkisen työyhteisön ja hyvät mahdollisuudet kehittyä tehtävissä. Työympäristömme on kansainvälinen ja olemme monella tehtäväalueella ainoita Suomessa. Henkilöstön osaaminen, sitoutuneisuus ja aikaansaavuus ovat tuloksellisuutemme kulmakivet. Tarjoamme joustavia työaikamahdollisuuksia, hyvän ja kattavan työterveyshuollon, työnantajan tukeman työpaikkaruokailun, virkistys- ja liikuntatilaisuuksia sekä hyvät mahdollisuudet työkunnon ylläpitoon. Selvitykset

Virkaan tai tehtävään valittavasta henkilöstä voidaan tehdä hakijan suostumuksella perusmuotoinen henkilöturvallisuusselvitys (turvallisuusselvityslaki 726/2014). Menettelystä ja selvityksen kohteen oikeuksista löytyy tarkempia tietoja osoitteessa www.supo.fi.

Turvallisuusselvitys sisältää myös ulkomaansidonnaisuuksien selvittämisen.

Yhteystietomme

Lisätietoja antavat rikoskomisario Jukka Mustapää, rikosylikomisario Juha Tompuri ja ylitarkastaja Marko Jokela, p. 0295 480 141 (vaihde).

Hakemuksen lähettäminen

Toivomme hakemukset ensisijaisesti sähköisinä Valtiolle.fi-palvelun kautta. Voit kuitenkin hakea tätä työpaikkaa myös toimittamalla hakemuksesi kirjaamon postiosoitteeseen. Sekä hakemuksessa että kirjekuoressa tulee mainita haettavan tehtävän ID-numero. Kirjeen tulee olla perillä hakuajan päättymiseen mennessä.

 • Keskusrikospoliisin kirjaamo

  PL 285
  01301 Vantaa

 • Työnantaja

  Poliisissa eri alojen ammattilaiset tekevät yhteiskunnan turvallisuuteen vaikuttavaa työtä. Monipuolisessa ja laajassa organisaatiossamme on erilaisia työtehtäviä sekä mahdollisuuksia kehittymiseen. Meidän toimintaamme ohjaavat eettiset periaatteet, minkä lisäksi olemme arvojemme mukaisesti palvelevia, oikeudenmukaisia, osaavia ja pidämme huolta henkilöstömme hyvinvoinnista.

  Jokainen meistä vaikuttaa siihen, että poliisi on kaikkien turvaaja, kaikkina aikoina. Meillä Keskusrikospoliisissa pääset tekemään merkittävää työtä suomalaisten turvallisuuden hyväksi ainutlaatuisissa, monipuolisissa ja mielenkiintoisissa työtehtävissä. Keskusrikospoliisissa tutkimme vakavinta rikollisuutta, joka on usein kansainvälistä ja järjestäytynyttä. Tuotamme erilaisia rikostorjunnan asiantuntijapalveluita koko poliisihallinnolle ja muille lainvalvontaviranomaisille, ylläpidämme tilannekuvaa koko rikollisuudesta sekä kehitämme rikostorjuntaan ja -tutkintaan liittyviä menetelmiä.

  Keskusrikospoliisi on poliisin valtakunnallinen yksikkö, jonka toimialueena on koko Suomi. Meillä työskentelee noin 840 eri alojen ammattilaista hyvin erilaisilla koulutustaustoilla. Henkilöstöstämme noin 60 prosenttia työskentelee poliisitehtävissä ja 40 prosenttia siviilitehtävissä. Panostamme henkilöstön hyvinvointiin ja osaamiseen sekä tarjoamme työntekijöillemme kattavan työterveyshuollon, tuetun työpaikkaruokailun, työaikaan sisältyvän liikuntaedun, joustavia etätyömahdollisuuksia sekä myönteisen ja kannustavan työilmapiirin.

  Sijainti
  Vantaa

  Voit tehdä työtä jossain seuraavista toimipisteistämme

 • Vantaa
  Tikkurilantie 30, PL 285
  01301 Vantaa
 • Tutustu työnantajaan
  Perustiedot

  Muut tehtävään liittyvät tiedot

 • Tehtävän taso: Asiantuntijataso
 • Etätyö: Mahdollisuus työskennellä etänä
 • Etätyön kuvaus: Etätyö on työn luonteen takia rajoitetusti mahdollista. Etätyöstä sovitaan esimiehen kanssa erikseen tilanteesta riippuen.
 • Virka perustettu: Virka on viraston yhteinen.
 • Työaikamuoto: Jaksotyöaika
 • Koeaika: Tehtävässä voidaan käyttää enintään 6 kuukauden koeaikaa.
 • Palkkauksen peruste: Tehtävän vaativuustaso on 08.06.02, jonka peruspalkka on 3333,92 e/kk. Tämän lisäksi maksetaan henkilökohtaista suoritusosaa enintään 32 %, kokemusosaa 0-14 % sekä pukurahaa 18 e/kk, kulunkikorvausta 34,99 e/kk ja pääkaupunkiseutulisää 171,62 e/kk. Poliisin palkkausjärjestelmän ulkopuolelta tulevalla suoritusosa on virkasuhteen alussa 10 % peruspalkasta (ensimmäinen suoritusarviointi tehdään 3-6 kk:n kuluttua aloituksesta).
 • Hae työpaikkaa
  Rekommenderade jobb

  Lediga jobb
  Senaste jobben
  Ansökningsdagen upphör

  Jobb på engelska
  Jobb på svenska
  Möjlighet att arbeta på distans

  Sökandes hjälp
  Lär känna arbetsgivare
  Arbetslivsnyheter

  Nordiska ministerrådet
  Lediga arbetsplatser i EU
  NATO:s öppna positionerNATO:s öppna positioner

  Vyinformation
  Valtiolle Valtiolle-logo

  Valtiolle.fi är den finska regeringens jobbsökningstjänst. Vår tjänst är ett skyltfönster för att arbeta i staten och en ansökningskanal för lediga jobb och praktikplatser i staten. Vår tjänst har ständigt hundratals lediga tjänster för mångsidiga arbetsuppgifter i Finland och utomlands.

  Öppna cookie-inställningar

  Du kan också hitta oss här:

  Vår onlinetjänst använder cookies för att förbättra användarupplevelsen.Genom att använda tjänsten accepterar du användningen av cookies. Se tjänstens dataskyddsutlåtande och tillgänglighetsutlåtande.

  Ge feedback om webbplatsen.
  Ge feedback om tillgänglighet.