hoppa till huvudinnehållet
En grupp händer som håller en liten växt i jorden. Händerna har olika hudfärger och människorna bär affärskläder. Växten är en liten grön planta med två blad. Bakgrunden är ur fokus.

Kom med i vår sakkunniga och inspirerande grupp för att vetenskapligt bedöma och ge råd om ansökningar om försäljningstillstånd för läkemedelspreparat! Vi söker en överläkare till en ordinarie tjänst vid Klinisk-farmakologiska enheten.

Uppgiften är placerad vid Enheten för klinisk farmakologi inom ansvarsområdet Försäljningstillstånd. Enheten ansvarar för den medicinska utvärderingen i anslutning till försäljningstillstånd för läkemedelspreparat, den vetenskapliga rådgivningen för aktörer som bedriver läkemedelsutveckling samt för sin del för att organisationens strategiska mål uppnås.

Överläkarens huvudsakliga uppgift är medicinsk utvärdering av ansökningar om försäljningstillstånd för humanläkemedelspreparat samt vetenskaplig rådgivning i anknytning till dem. En betydande del av utvärderingsuppgifterna hänför sig till den kliniska utvecklingen av cancerläkemedel, men uppgiften omfattar också myndighetsuppgifter inom andra medicinska områden.

Uppgiften erbjuder en utsiktsplats för läkemedelsutvecklingens olika faser, samt möjligheter till samarbete med Fimeas övriga experter inom olika områden. Dessutom ger uppgiften möjlighet till internationellt arbete med läkemedelsmyndigheterna i olika EU-länder.

Av sökanden förväntar vi oss

En framgångsrik skötsel av tjänsten förutsätter:

• behörighet som legitimerad läkare
• erfarenhet av vetenskaplig forskning
• vilja och beredskap att delta i det inhemska och internationella samarbetet i en multiprofessionell och processtyrd organisation
• intresse för myndighetsarbete
• utmärkta samarbets-, interaktions- och kommunikationsfärdigheter
• förmåga att skriva vetenskaplig text på engelska
• utmärkta kunskaper i finska och engelska samt tillfredsställande kunskaper i svenska.
• utvecklingsförmåga, initiativförmåga och flexibilitet

Erfarenhet av uppgifter inom läkemedelsområdet (t.ex. läkemedelsindustrin, läkemedelstillsyn) och kännedom om läkemedelsbehandling av cancersjukdomar betraktas som merit. Specialistläkarexamen inom ett läkemedelsbehandlingsintensivt område (t.ex. internmedicin, klinisk farmakologi) räknas som merit.

Språkkunskaper som behövs i arbetet
 • Engelska
  • Muntliga: Utmärkta
  • Skriftliga: Utmärkta
 • Svenska
  • Muntliga: Nöjaktiga
  • Skriftliga: Nöjaktiga
 • Finska
  • Muntliga: Utmärkta
  • Skriftliga: Utmärkta
Förmåner Fimea erbjuder sina anställda flexibla arbetstider och möjlighet till distansarbete, subventionerade lunchmåltider, omfattande företagshälsovårdstjänster, mentalt välmående tjänster, motions- och friskvårdsförmån samt möjlighet att utveckla sina kunskaper. Kontaktinformation

Kari Punnonen, sektionschef, överläkare, tfn 029 522 3440
Anna Siira direktör tfn 029 522 3310

Register

Vi vill i första hand ha ansökningarna elektroniskt via Valtiolle.fi. Du kan dock söka denna arbetsplats även genom att skicka din ansökan till registratorskontorets postadress. Både i ansökan och på kuvertet ska du ange ID-numret för uppgiften du söker. Brevet ska vara framme senast då ansökningstiden går ut.

 • Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet/Registratur

  PB 55
  00034 Fimea

 • Organisation

  Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea är ett ämbetsverk som lyder under social- och hälsovårdsministeriet och som övervakar läkemedel, medicintekniska produkter, blod- och vävnadsprodukter, biobanker samt utvecklar läkemedelsområdet. Vid Fimea får du delta i ett påverkande arbete för att för att främja befolkningens hälsa. Genom sin egen verksamhet strävar Fimea att påverka uppnåendet av FN:s agenda 2030 mål för hållbar utveckling.

  plats
  Helsingfors, Kuopio, Uleåborg, Tammerfors, Åbo

  Du kan arbeta vid något av följande verksamhetsställen

 • Helsingfors
  Mannerheimvägen 166
  00300 Helsingfors
 • Kuopio
  Hallituskatu 12-14
  70100 Kuopio
 • Uleåborg
  Hoitajanrinne 1
  90220 Uleåborg
 • Tammerfors
  Yliopistonkatu 38
  33100 Tammerfors
 • Åbo
  Självständighetsplatsen 2
  20800 Åbo
 • Mer om arbetsgivaren
  Annan information

  Övrig information beskrivning

 • Annan information om jobbet: Fimea är en myndighet med verksamhet på flera orter. Fimea har kontor i Kuopio, Helsingfors, Åbo, Tammerfors och Uleåborg.

  Vi önskar att sökandena är personer i olika åldrar ochav olika kön samt personer som hör till språkliga, kulturella eller andra minoriteter.
 • Personalgrupp: Expertuppgifter
 • Distansarbete: Möjlighet att arbeta på distans
 • Vilken möjlighet att jobba på distans: Fimea har omfattande möjligheter till distansarbete som man kommer närmare överens om på arbetsplatsen under ledning av chefen.
 • Position skapad: Tjänsten är gemensam för ämbetsverket.
 • Arbetstidsform: Arbetstid vid ämbetsverk
 • Prövotid: En prövotid på högst sex månader kan fastställas för den som utnämns till tjänsten.
 • Löneuppgifter: Lön för tjänsten utgår enligt kravnivå 12a, i vilken den uppgiftsrelaterade löneandelen är 5821,80 euro/månad. I tjänsten betalas dessutom en lönedel som baserar sig på den individuella arbetsprestationen och som är högst 42 % av den uppgiftsrelaterade lönen (för en ny person i allmänhet 8–21 % beroende på personens kompetens och arbetserfarenhet).
 • Sök nu!
  Rekommenderade jobb

  Lediga jobb
  Senaste jobben
  Ansökningsdagen upphör

  Jobb på engelska
  Jobb på svenska
  Möjlighet att arbeta på distans

  Sökandes hjälp
  Lär känna arbetsgivare
  Arbetslivsnyheter

  Nordiska ministerrådet
  Lediga arbetsplatser i EU
  NATO:s öppna positionerNATO:s öppna positioner

  Vyinformation
  Valtiolle.fi Valtiolle.fi-logo

  Valtiolle.fi är den finska regeringens jobbsökningstjänst. Vår tjänst är ett skyltfönster för att arbeta i staten och en ansökningskanal för lediga jobb och praktikplatser i staten. Vår tjänst har ständigt hundratals lediga tjänster för mångsidiga arbetsuppgifter i Finland och utomlands.

  Öppna cookie-inställningar

  Du kan också hitta oss här:

  Vår onlinetjänst använder cookies för att förbättra användarupplevelsen.Genom att använda tjänsten accepterar du användningen av cookies. Se tjänstens dataskyddsutlåtande och tillgänglighetsutlåtande.

  Ge feedback om webbplatsen.
  Ge feedback om tillgänglighet.