hoppa till huvudinnehållet
Ett återkommande mönster av rosa och blå cirklar på en blå bakgrund”. Cirklarna är gjorda av små rosa linjer och är arrangerade i ett rutmönster. Bakgrunden är enfärgad blå.

Vill du göra ett jobb som har samhällelig betydelse? Ett uppdrag som påverkar människornas och regionernas välbefinnande? Kom och jobba på regionförvaltningsverket!

Vi söker kommunikationschef för visstidsanställningar vid Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland för perioden 1.8.2024 – 22.3.2025.

Som kommunikationschef ansvarar du för Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finlands kommunikation och har bland annat hand om:

• Planeringen, genomförandet, uppföljningen och utvecklandet av ämbetsverkets kommunikation i samarbete med ledningen och ansvarsområdenas experter,
• Relationerna till intressegrupper och media i regionen,
• Ämbetsverkets pressmeddelanden, nyhetsbrev och annan daglig kommunikation,
• Uppdatering och uppföljning av sociala medier,
• Uppgifter som hänför sig till kommunikationen vid störningssituationer i regionen och beredskap,
• Eventuella andra uppgifter inom kommunikation.

Tjänsten är placerad i Vasa.

I en anställning som varar mindre än ett år får provanställningen vara högst hälften av den totala anställningstiden.

Föreskrivna behörighetskrav och föreskrivna krav på språkkunskaper

Inga särskilda behörighetskrav är föreskrivna.

Föreskrivna krav på språkkunskaper
 • Svenska
  • Muntliga: Bra
  • Skriftliga: Bra
 • Finska
  • Muntliga: Utmärkta
  • Skriftliga: Utmärkta
Av sökanden förväntar vi oss

Lämplig högre högskoleexamen och mångsidig erfarenhet av krävande kommunikationsuppgifter ger de bästa förutsättningarna för att sköta arbetet med framgång.

Arbetet kräver förmåga att leda stora helheter, utmärkt samarbetsförmåga, god stresstålighet och ett initiativtagande och självständigt sätt att arbeta.

Som kommunikationschef jobbar du smidigt och mångsidigt med sociala medier, du hittar enkelt ämnen med nyhetsvärde i vår verksamhet och kan använda digitala verktyg. Du har en stark språklig uttrycksförmåga och kommunicerar träffsäkert i olika medier. Du har även goda kunskaper i text- och webbeditering. Om du också behärskar bildbehandling och videoeditering räknar vi detta som en merit.

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland är tvåspråkig byrå. Arbetet förutsätter utmärkta muntliga och skriftliga kunskaper i finska och goda muntliga och skriftliga kunskaper i svenska. Goda muntliga och skriftliga kunskaper i engelska räknas som merit.

Vi värdesätter om du till ansökan bifogar en videopresentation av dig själv. Det kan du exempelvis göra genom att bifoga en länk i avsnittet Presentation och kompetens i ansökan på valtiolle.fi.

Förmåner Vi erbjuder dig möjlighet att arbeta med samhälleligt viktiga uppgifter. Vår arbetsgemenskap är inspirerande och kunnig och uppmuntrar dig att öka din kompetens och utvecklas i din roll som expert.

Vi erbjuder dessutom flexibla arbetstider som gör det möjligt att kombinera arbete och fritid. Det finns möjlighet att arbeta på distans samt omfattande företagshälsovård. I våra personalförmåner ingår också idrotts-, kultur- och lunchförmån.
Förtydliganden

Med den sökandes samtycke kan göras en normal säkerhetsutredning av personen som väljs till tjänsten eller uppgiften (säkerhetsutredningslagen 726/2014). Specifikare information om förfarandet och rättigheterna för den som utredningen gäller finns på adressenwww.supo.fi/sv/framsida.

Kontaktinformation

Jenni Westö/ Frågor som rör kommunikationens substans
Kommunikationschef
0295 018 477
Niklas Nåhls
Konsultativ tjänsteman
0295 018 745
Harri Varhama
Utvecklingschef
0295 018 558

Register

Vi vill i första hand ha ansökningarna elektroniskt via Valtiolle.fi. Du kan dock söka denna arbetsplats även genom att skicka din ansökan till registratorskontorets postadress. Både i ansökan och på kuvertet ska du ange ID-numret för uppgiften du söker. Brevet ska vara framme senast då ansökningstiden går ut.

 • Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland, registratorskontoret

  Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland, registratorskontoret
  PB 5
  13035 Avi

 • Organisation

  I de sex regionförvaltningsverken i Finland arbetar vi för mänskors och regionernas bästa. Till våra mångsidiga uppgifter som tillstånds- och tillsynsmyndighet hör att främja grundläggande rättigheter och rättssäkerhet, tillgången till basservice, miljöskydd, ett hållbart utnyttjande av miljön, inre säkerhet, tjänster inom undervisnings- och kulturväsendet samt hälsosamma och trygga livs- och arbetsmiljöer.

  Vi är en konkurrenskraftig arbetsplats som ständigt utvecklas. Vi erbjuder dig möjlighet att arbeta med uppgifter som genuint är av samhällelig betydelse. Vi har en kunnig arbetsgemenskap där du kan öka din kompetens och utvecklas i rollen som expert. Vi välkomnar sökande i olika åldrar, av olika kön och med olika bakgrunder.

  Ledningens stödenhet bistår ämbetsverkets högsta ledning. Enheten ansvarar bl.a. för styrningen, utvecklingen och den strategiska planeringen av samt resultatrapporteringen om ämbetsverkets verksamhet och för analyseringen av verksamhetsmiljön. Enheten har också till uppgift att främja den förvaltningsövergripande verksamheten och intressegrupps- och myndighetssamarbetet.

  plats
  Vasa

  Du kan arbeta vid något av följande verksamhetsställen

 • Vasa
  Wolffskavägen 35
  65100 Vasa
 • Mer om arbetsgivaren
  Annan information

  Övrig information beskrivning

 • Annan information om jobbet: Vi önskar att ansökan i första hand skickas via det elektroniska rekryteringssystemet.

  Vänligen observera att ansökningarna och bilagorna är offentliga handlingar.
 • Personalgrupp: Expertuppgifter
 • Distansarbete: Möjlighet att arbeta på distans
 • Position skapad: Tjänsten är gemensam för ämbetsverket.
 • Grund av aktualitet: Vikariat
 • Arbetstidsform: Arbetstid vid ämbetsverk
 • Prövotid: I en anställning som varar mindre än ett år får provanställningen vara högst hälften av den totala anställningstiden.
 • Löneuppgifter: Tjänsten är placerad på kravnivå 11B i regionförvaltningsverkens lönesystem. Den uppgiftsbaserade lönedelen är 4.288,97 euro/månad. Utgående från personlig arbetsprestation betalas därtill en individuell lönedel, som är 5 - 45 procent av den uppgiftsbaserade lönen.
 • Sök nu!
  Rekommenderade jobb

  Lediga jobb
  Senaste jobben
  Ansökningsdagen upphör

  Jobb på engelska
  Jobb på svenska
  Möjlighet att arbeta på distans

  Sökandes hjälp
  Lär känna arbetsgivare
  Arbetslivsnyheter

  Nordiska ministerrådet
  Lediga arbetsplatser i EU
  NATO:s öppna positionerNATO:s öppna positioner

  Vyinformation
  Valtiolle.fi Valtiolle.fi-logo

  Valtiolle.fi är den finska regeringens jobbsökningstjänst. Vår tjänst är ett skyltfönster för att arbeta i staten och en ansökningskanal för lediga jobb och praktikplatser i staten. Vår tjänst har ständigt hundratals lediga tjänster för mångsidiga arbetsuppgifter i Finland och utomlands.

  Öppna cookie-inställningar

  Du kan också hitta oss här:

  Vår onlinetjänst använder cookies för att förbättra användarupplevelsen.Genom att använda tjänsten accepterar du användningen av cookies. Se tjänstens dataskyddsutlåtande och tillgänglighetsutlåtande.

  Ge feedback om webbplatsen.
  Ge feedback om tillgänglighet.

  Arbetssökartjänsten Valtiolle.fi har förnyats 2.1.2024.

  Observera att ditt användarnamn eller dina uppgifter om den gamla jobbsöktjänsten inte har övergått till den nya tjänsten. För att öppna ett nytt konto klickar du på knappen ”Logga in” i högra hörnet.

  Läs nyheterna om hur kan du ta hand om dina tidigare ansökningar.