hoppa till huvudinnehållet
Bilden. Flera personer arbetar vid skrivbordet i konferensrummet. Hon står bakom bordet. På väggen har en grafisk statistikkurva reflekterats.
Visa mer

Vi söker en ekonomidirektör till en ordinarie tjänst med tillträde den 1 januari 2025 vid Rättstjänstverket som kommer att inleda sin verksamhet, och till ett tjänsteförhållande för viss tid till justitieministeriet före det.

Ekonomiavdelningen ansvarar för planeringen och uppföljningen av ekonomin, ekonomiförvaltningen och dess anvisningar, upphandlingarna och lokalerna vid Rättstjänstverket. Avdelningen ansvarar för bl.a. beredningen av budgetförslag, resultatavtal och bokslut.

Ekonomidirektören är chef för cirka 11 anställda på ekonomiavdelningen och ansvarar för frågor som hör till avdelningens verksamhetsområde och utvecklingen av processer. I arbetsuppgifterna ingår resursplanering, utveckling av produktivitet och ekonomi vid Rättstjänstverket och ledning av ekonomiavdelningens verksamhet. Arbetsuppgifterna kan också omfatta övriga uppgifter som chefen tilldelar. Ekonomidirektören är ledamot i Rättstjänstverkets ledningsgrupp.
Avsikten är att ekonomidirektören är arbetsgivartjänsteman.

Vi önskar att den person som väljs kan arbeta med uppgifter för beredning av Rättstjänstverket vid justitieministeriet i ett tjänsteförhållande för viss tid redan från och med den 1 september 2024 eller enligt överenskommelse.

Föreskrivna behörighetskrav och föreskrivna krav på språkkunskaper

Det finns inga föreskrivna behörighetsvillkor för tjänsteförhållandet.

Av sökanden förväntar vi oss

Det är centralt att den sökande har lämplig högre högskoleexamen, erfarenhet av chefs- och utvecklingsuppgifter samt kännedom om statens ekonomiprocesser. Vi uppskattar ett coachande ledarskap, god samarbets-, förhandlings-, interaktions- och kommunikationsförmåga samt ett aktivt utvecklande arbetssätt och organisationsförmåga. Förmåga att inspirera, chefsutbildning, kontinuerligt upprätthållande av den egna kompetensen samt beredskap att leda och utveckla en multilokal arbetsgemenskap bidrar till att du kan sköta uppgifterna med framgång i praktiken.

För att lyckas i arbetet behöver du utmärkta kunskaper i finska och nöjaktiga kunskaper i svenska. Goda kunskaper i engelska är meriterande.

Förmåner Vi stöder samordnandet av arbete och fritid genom flextid och möjlighet till delvist distansarbete. Vår arbetskultur som stöder lärande och ger möjlighet till mångsidig kompetensutveckling samt personrotation inom förvaltningsområdena för både statsrådet i sin helhet och justitieministeriet. Du har också tillgång till omfattande företagshälsovård, motions- och kulturförmån samt subventionerad lunchförmån. Förtydliganden

Med den sökandes samtycke kan göras en normal säkerhetsutredning av personen som väljs till tjänsten eller uppgiften (säkerhetsutredningslagen 726/2014). Specifikare information om förfarandet och rättigheterna för den som utredningen gäller finns på adressenwww.supo.fi/sv/framsida.

Kontaktinformation

Direktör Marjo Kurki, tel. 050 447 1507, marjo.kurki@oikeus.fi (11.7.2024 kl. 9-11 och 15.7.2024 kl. 9-11)

Register

Vi vill i första hand ha ansökningarna elektroniskt via Valtiolle.fi. Du kan dock söka denna arbetsplats även genom att skicka din ansökan till registratorskontorets postadress. Både i ansökan och på kuvertet ska du ange ID-numret för uppgiften du söker. Brevet ska vara framme senast då ansökningstiden går ut.

 • Registratorskontoret vid Justitieministeriet

  PB 25
  00023 Statsrådet

 • Organisation

  Tjänsterna inom offentlig rättshjälp, allmän intressebevakning samt ekonomisk rådgivning och skuldrådgivning samlas i det nya Rättstjänstverket i början av 2025. Rättstjänstverket har som mål att betjäna kunder inom rättshjälp, intressebevakning samt ekonomisk rådgivning och skuldrådgivning på ett mer enhetligt, kvalitativt och tillgängligt sätt. Det är möjligt att utveckla tjänsterna på ett mer enhetligt sätt när stöd- och förvaltningstjänsterna produceras på ett centraliserat sätt. Till det nya ämbetsverket överförs uppgifterna från de nuvarande sex rättshjälps- och intressebevakningsdistrikten samt de centralförvaltningsuppgifter som justitieministeriet skött.

  Personalantalet inom Rättstjänstverkets centralförvaltning kommer att vara cirka 60 och inom hela verket cirka 1200 – 1300.

  Rättstjänstverket är en aktivitetsbaserad arbetsplats och du kan själv påverka var du arbetar.

  plats
  Helsingfors

  Du kan arbeta vid något av följande verksamhetsställen

 • Helsingfors, Meritullinkatu
  Meritullinkatu 10
  00170 Helsingfors
 • Mer om arbetsgivaren
  Annan information

  Övrig information beskrivning

 • Annan information om jobbet: Tjänsten kan inledas med en prövotid.

  Ansökan bör göras på finska eller svenska.

  De sökandes lämplighet för tjänsten kan komma att testas.

  Namnen på de sökande är offentliga. Information om behandlingen av personuppgifter i justitieministeriets tjänster: www.oikeusministerio.fi/sv/dataskydd

  Ansökningarna riktas till justitieministeriet.
 • Personalgrupp: Chefsuppgifter
 • Distansarbete: Möjlighet att arbeta på distans
 • Vilken möjlighet att jobba på distans: Det är inte möjligt att utföra enbart distansarbete. Denna beskrivning av distansarbete gäller arbetet vid justitieministeriet, det vill säga situationen tills den 31 december 2024. Rättstjänstverket kommer att senare fatta beslut om en riktlinje för distansarbete som gäller ämbetsverket.
 • Position skapad: Tjänsten är gemensam för ämbetsverket.
 • Arbetstidsform: Arbetstid vid ämbetsverk
 • Förklaring av arbetstider: Arbetstid vid ämbetsverk fram till 31.12.2024, annan från och med 1.1.2025.
 • Löneuppgifter: Lön i euro.
 • Sök nu!
  Rekommenderade jobb
 • Lediga jobb
  Senaste jobben
  Ansökningsdagen upphör

  Jobb på engelska
  Jobb på svenska
  Möjlighet att arbeta på distans

  Sökandes hjälp
  Lär känna arbetsgivare
  Arbetslivsnyheter

  Nordiska ministerrådet
  Lediga arbetsplatser i EU
  NATO:s öppna positionerNATO:s öppna positioner

  Vyinformation
  Valtiolle Valtiolle-logo

  Valtiolle.fi är den finska regeringens jobbsökningstjänst. Vår tjänst är ett skyltfönster för att arbeta i staten och en ansökningskanal för lediga jobb och praktikplatser i staten. Vår tjänst har ständigt hundratals lediga tjänster för mångsidiga arbetsuppgifter i Finland och utomlands.

  Öppna cookie-inställningar

  Du kan också hitta oss här:

  Vår onlinetjänst använder cookies för att förbättra användarupplevelsen.Genom att använda tjänsten accepterar du användningen av cookies. Se tjänstens dataskyddsutlåtande och tillgänglighetsutlåtande.

  Ge feedback om webbplatsen.
  Ge feedback om tillgänglighet.