hoppa till huvudinnehållet
Chef för provfabriken vid resultatenheten Lösningar för cirkulär ekonomi - Geologiska forskningscentralen
Visa mer

Chef för provfabriken vid resultatenheten Lösningar för cirkulär ekonomi

Geologiska forskningscentralen söker en chef för provfabriken till resultatenheten Lösningar för cirkulär ekonomi (KTR). Din verksamhetsort är Outokumpu och du har möjlighet till att delvis arbeta på distans inom Finland, högst några dagar i veckan. Din uppgift är att fungera som chef för GTK Mintecs provfabrik för anrikningsteknik och koordinera verksamheten i dess två forskningsgrupper. De gruppchefer (2 pers.) som är chefer för forskningsgrupperna är direkt underställda dig. Du ansvarar för provfabrikens verksamhet i enlighet med miljötillståndet samt för myndighetsrapporteringen i anslutning till den. Du ansvarar för arbetssäkerheten och kvalitetsledningen vid provfabriken i samarbete med enhets- och gruppcheferna. Till dina arbetsuppgifter hör långsiktig strategisk utveckling av provfabriken inklusive kund- och projektverksamhet, investeringar, rekryteringar samt deltagande i planerings- och genomförandeprocessen för den nya provfabriken. Du rapporterar till chefen för KTR-enheten.

Du kommer att arbeta vid resultatenheten Lösningar för cirkulär ekonomi. Vid enheten arbetar cirka 70 personer, vars experter arbetar med anrikningsprocesser för geologiska råvaror, karakterisering och spårbarhet. Syftet med provfabriken och laboratorierna i anslutning till den är att utveckla ny kunskap och producera nya lösningar för anrikningsprocesserna för mineraler av primära och sekundära material. Provfabrikens personal består av över 20 experter och forskningsarbetare.

Av sökanden förväntar vi oss

Vad vi förväntar oss av dig
• Högre högskoleexamen som lämpar sig för uppgiften
• Erfarenhet av chefsuppgifter
• Kunskap om anrikningsteknik och mineralprocessering
• Erfarenhet av att utveckla arbetssäkerheten
• Erfarenhet av kvalitetsledningssystem
• Erfarenhet av projektchefsuppgifter och kundarbete
• Goda interaktionsfärdigheter på finska och engelska
• Entusiasm och vilja att arbeta och utvecklas i krävande ledningsuppgifter
• Beredskap att resa i Finland och utomlands

Meriterande är
• Erfarenhet av upphandlingsprocesser
• Erfarenhet av underhåll, service och installation av forskningsutrustning
• Kunskap om gruvmiljöer
• Erfarenhet av att genomföra utvecklings- och planeringsprojekt
• Kännedom om GTK:s verksamhet

Personliga egenskaper:
Du är initiativrik och självständig i ditt arbete och är beredd att lära dig nya saker. Du är en teamspelare som uppmuntrar och gärna hjälper andra att lyckas. Du har god stresstålighet och kan prioritera. Du har goda samarbets-, interaktions- och nätverksfärdigheter.

Förmåner Vi erbjuder dig en uppgift i en internationell verksamhetsmiljö och möjlighet att påverka ditt eget arbete. Du har chans att arbeta i en mångfaldig gemenskap där varje medlems arbetsinsats är värdefull. Vi uppdaterar målmedvetet vår kompetens och verksamhet. Vi sörjer för personalens välmående med hjälp av vidsträckt verksamhet som stöder arbetshälsan. Vi erbjuder också semesterförmåner av statsförvaltning samt moderna och multilokala arbetsramar, såsom en flexibel arbetstid och möjlighet till distansarbete. Bekanta dig med oss: www.gtk.fi/sv/jobba-hos-oss/ Kontaktinformation

Mer information lämnas av din blivande chef Marja Lehtonen, tfn 029 503 2183, säkrast anträffbar: 2.8. kl. 14-16 och 9.8. kl. 15-16.

Register

Vi vill i första hand ha ansökningarna elektroniskt via Valtiolle.fi. Du kan dock söka denna arbetsplats även genom att skicka din ansökan till registratorskontorets postadress. Både i ansökan och på kuvertet ska du ange ID-numret för uppgiften du söker. Brevet ska vara framme senast då ansökningstiden går ut.

 • Registratorskontoret vid Geologiska forskningscentralen

  PB 96, Bergsmansvägen 5
  FI-02151 Esbo

 • Organisation

  Vid Geologiska forskningscentralen arbetar vi för landets bästa. Vi producerar opartisk forskningsdata för att bidra till att lösa utmaningar inom bland annat klimatförändringen, energiomställningen och den cirkulära ekonomin. Våra över 400 experter är specialiserade på mineralekonomi, energi-, vatten- och miljöfrågor samt digitala lösningar. Tillsammans med våra finländska och internationella partner skapar vi en hållbar, kolneutral framtid. GTK är ett forskningsinstitut underordnat arbets- och näringsministeriet. www.gtk.fi/sv/

  plats
  Outokumpu

  Du kan arbeta vid något av följande verksamhetsställen

 • Outokumpu
  Tutkijankatu 1
  83500 Outokumpu
 • Mer om arbetsgivaren
  Annan information

  Övrig information beskrivning

 • Annan information om jobbet: Tjänsten tillsätts den 1.10.2024 eller enligt överenskommelse. Anställningsförhållandet gäller tills vidare. I uppgiften tillämpas en prövotid enligt 4 § i arbetsavtalslagen.

  En säkerhetsutredning av den person som väljs till en tjänst eller uppgift kan göras med sökandens samtycke (Säkerhetsutredningslag 726/2014). Mer information om säkerhetsutredningsförfarandet och rättigheterna för den som är föremål till en säkerhetsutredning finns på www.supo.fi.

  Vi främjar medvetet mångfald och jämlikhet bland personalen, så vi uppmuntrar många slags människor med olika bakgrund att söka våra uppgifter. Vår arbetsgemenskap som håller på att internationaliseras är ett exempel på vår mångfald. Av oss är 91 % finländare och 9 % andra än finska medborgare.

  Lämna in din ansökan jämte meritförteckning senast den 12.8.2024 klockan 16.15 via tjänsten Valtiolle.fi, ID 6175.

  Intervjuerna ska enligt planerna hållas i slutet av augusti.

  Observera att sökandenas namn och ansökningar jämte bilagor är offentliga.
 • Personalgrupp: Uppgifter inom ledningen
 • Distansarbete: Möjlighet att arbeta på distans
 • Vilken möjlighet att jobba på distans: Du har möjlighet till att delvis arbeta på distans inom Finland, högst några dagar i veckan.
 • Arbetstidsform: Arbetstid vid ämbetsverk
 • Löneuppgifter: Lönen för tjänsten fastställs enligt kravnivå 11 och den valda personens kompetens.
 • Sök nu!
  Rekommenderade jobb
 • Lediga jobb
  Senaste jobben
  Ansökningsdagen upphör

  Jobb på engelska
  Jobb på svenska
  Möjlighet att arbeta på distans

  Sökandes hjälp
  Lär känna arbetsgivare
  Arbetslivsnyheter

  Nordiska ministerrådet
  Lediga arbetsplatser i EU
  NATO:s öppna positionerNATO:s öppna positioner

  Vyinformation
  Valtiolle Valtiolle-logo

  Valtiolle.fi är den finska regeringens jobbsökningstjänst. Vår tjänst är ett skyltfönster för att arbeta i staten och en ansökningskanal för lediga jobb och praktikplatser i staten. Vår tjänst har ständigt hundratals lediga tjänster för mångsidiga arbetsuppgifter i Finland och utomlands.

  Öppna cookie-inställningar

  Du kan också hitta oss här:

  Vår onlinetjänst använder cookies för att förbättra användarupplevelsen.Genom att använda tjänsten accepterar du användningen av cookies. Se tjänstens dataskyddsutlåtande och tillgänglighetsutlåtande.

  Ge feedback om webbplatsen.
  Ge feedback om tillgänglighet.