hoppa till huvudinnehållet
Bilden. På bilden finns en byggnad som används av Högsta domstolen i Helsingfors. En stor vit trevåningsbyggnad med många fönster. Huset och fönstren är upplysta. Framför bilden syns kullerstensgatan och himlen är mörkblå.

Vid högsta domstolen lediganslås ett tjänsteförhållande som arkivarie.

Tjänstens huvuduppgift är skötseln av högsta domstolens arkiv, vilket bl.a. innebär emottagande av arkivbeställningar,
hantering, gallring och förstörande av material samt överföringar av material (inklusive det så kallade
massdigitaliseringsprojektet). I och med införande av elektroniska system och förfaringssätt hör även uppdrag i anslutning
till registrering och kundservice till arkivariens uppgifter. Till arkivariens uppgifter hör också vissa uppgifter inom
ekonomiförvaltning samt de uppgifter som kanslichefen och chefen särskilt förordnar.

Av sökanden förväntar vi oss

De bästa färdigheterna för att kunna sköta arkivariens uppgifter ger t.ex. en examen i arkivbranschen eller annan
utbildning som stöder utförandet av arbetsuppgifterna, goda datatekniska kunskaper och utvecklingsberedskap samt
erfarenhet av motsvarande uppgifter. Arbetet är självständigt och kräver noggrannhet samt ett omsorgsfullt och
systematiskt arbetssätt.

Vi uppskattar flexibilitet, en kundserviceinriktad attityd, ett målmedvetet och självständigt grepp i arbetet, ansvarskänsla
och god samarbetsförmåga. Goda interaktions- och samarbetsförmåga i arbetsgemenskapen är viktiga egenskaper för
oss.

Förtrogenhet med statsförvaltningen och domstolsväsendet räknas som merit.

Språkkunskaper som behövs i arbetet
 • Svenska
  • Muntliga: Nöjaktiga
  • Skriftliga: Nöjaktiga
 • Finska
  • Muntliga: Utmärkta
  • Skriftliga: Utmärkta
Förmåner Flextid, en omfattande företagshälsovård och en intressant verksamhetsmiljö. Kontaktinformation

Marja Nurminen
Registrator
0295640042
marja.nurminen@oikeus.fi
Marina Häggqvist
Inspektör
02956 40041
marina.haggqvist@oikeus.fi

Register

Vi vill i första hand ha ansökningarna elektroniskt via Valtiolle.fi. Du kan dock söka denna arbetsplats även genom att skicka din ansökan till registratorskontorets postadress. Både i ansökan och på kuvertet ska du ange ID-numret för uppgiften du söker. Brevet ska vara framme senast då ansökningstiden går ut.

 • Högsta domstolens registratorskontor

  Högsta domstolens registratorskontor
  PB 301
  00171 Helsingfors

 • Organisation

  Högsta domstolen är den översta domstolen i tviste- och brottmål. Högsta domstolens viktigaste uppgift är att ge prejudikat i ärenden där lagen inte ger något entydigt svar. Genom prejudikaten ges rättsanvisningar med tanke på framtida motsvarande rättstvister. Genom dessa strävar man efter att säkerställa att domstolarna i hela landet tolkar lagen på samma sätt.

  plats
  Helsingfors

  Du kan arbeta vid något av följande verksamhetsställen

 • Helsingfors
  Pohjoisesplanadi 3
  00170 Helsingfors
 • Mer om arbetsgivaren
  Annan information

  Övrig information beskrivning

 • Personalgrupp: Verkställande uppgifter
 • Distansarbete: Ingen möjlighet att jobba på distans
 • Position skapad: Tjänsten är gemensam för ämbetsverket.
 • Grund av aktualitet: Vikariat
 • Arbetstidsform: Arbetstid vid ämbetsverk
 • Löneuppgifter: Kravnivå Y 11
 • Sök nu!
  Rekommenderade jobb

  Lediga jobb
  Senaste jobben
  Ansökningsdagen upphör

  Jobb på engelska
  Jobb på svenska
  Möjlighet att arbeta på distans

  Sökandes hjälp
  Lär känna arbetsgivare
  Arbetslivsnyheter

  Nordiska ministerrådet
  Lediga arbetsplatser i EU
  NATO:s öppna positionerNATO:s öppna positioner

  Vyinformation
  Valtiolle.fi Valtiolle.fi-logo

  Valtiolle.fi är den finska regeringens jobbsökningstjänst. Vår tjänst är ett skyltfönster för att arbeta i staten och en ansökningskanal för lediga jobb och praktikplatser i staten. Vår tjänst har ständigt hundratals lediga tjänster för mångsidiga arbetsuppgifter i Finland och utomlands.

  Öppna cookie-inställningar

  Du kan också hitta oss här:

  Vår onlinetjänst använder cookies för att förbättra användarupplevelsen.Genom att använda tjänsten accepterar du användningen av cookies. Se tjänstens dataskyddsutlåtande och tillgänglighetsutlåtande.

  Ge feedback om webbplatsen.
  Ge feedback om tillgänglighet.

  Arbetssökartjänsten Valtiolle.fi har förnyats 2.1.2024.

  Observera att ditt användarnamn eller dina uppgifter om den gamla jobbsöktjänsten inte har övergått till den nya tjänsten. För att öppna ett nytt konto klickar du på knappen ”Logga in” i högra hörnet.

  Läs nyheterna om hur kan du ta hand om dina tidigare ansökningar.