hoppa till huvudinnehållet
Äldre kriminalkonstapel, avslöjande undersökningen (Karleby) - Polisinrättningen i Österbotten

Vid polisinrättningen i Österbotten kungörs att sökas en tjänst som äldre kriminalkonstapel (08.05). Tjänsten är placerad vid polislinjens brottsbekämpningssektor.

Den huvudsakliga uppgiften är att tjänstgöra som brottsutredare vid undersökningsgruppen för den avslöjande undersökningen. Tjänsteplatsen är Karleby polisstation.

Föreskrivna behörighetskrav och föreskrivna krav på språkkunskaper

Enligt § 16 (105/2017) mom. 1, punkt 18 i Polisförvaltningsförordningen är behörighetsvillkoren för uppgiften som äldre kriminalkonstapel yrkeshögskoleexamen för polis, grundexamen för polis eller tjänsteexamen för polismanskap.

Enligt Statens tjänstemannalag 7 § 7 kan man till en i polislagen (872/2011) avsedd polistjänst endast utnämna en finsk medborgare.

Språkkunskapskraven för uppgiften har fastställts i § 16 a (286/2004) mom. 2 i Polisförvaltningsförordningen, enligt vilken uppgiften i en tvåspråkig inrättning kräver goda muntliga och skriftliga kunskaper i finska och nöjaktiga muntliga och skriftliga kunskaper i svenska. Språkkunskapen ska visas först och främst på det sätt som nämns i förordningen 481/2003 (t.ex. statsförvaltningens språkexamina, språkkunskap som visats genom allmänna språkexamen eller språkkunskap som visats i samband med studier).

Föreskrivna krav på språkkunskaper
 • Svenska
  • Muntliga: Nöjaktiga
  • Skriftliga: Nöjaktiga
 • Finska
  • Muntliga: Bra
  • Skriftliga: Bra
Av sökanden förväntar vi oss

Av den sökande förväntas:
- goda och mångsidigare yrkesmässiga kunskaper och färdigheter som polis.
- initiativförmåga, motivation att sköta uppgiften och god medarbetarkompetens.

Som merit beaktas:
- erfarenhet av brottsundersökning av grov och organiserad brottslighet, annan brottsundersökning av projektnatur och kriminalunderrättelseinhämtning
- god kännedom om polisens informationssystem och kommunikationsmedel samt goda digitala kunskaper.
- praktiska kunskaper i finska och svenska språken.

Förmåner Arbetstagaren erbjuder dig en lunchförmån (ePassi), heltäckande arbetshälsovård samt möjlighet till veckomotion och rekreation. Beroende på arbetsuppgiftens natur har våra arbetstagare möjlighet till distansarbete. Förtydliganden

Med den sökandes samtycke kan göras en normal säkerhetsutredning av personen som väljs till tjänsten eller uppgiften (säkerhetsutredningslagen 726/2014). Specifikare information om förfarandet och rättigheterna för den som utredningen gäller finns på adressenwww.supo.fi/sv/framsida.

Säkerhetsutredningen inbegriper också utredning av utländska bindningar.

När ansökningsprocessen framskrider, kan sökandena be om att ge sådan information om sin hälsa som har betydelse för skötseln av uppgiften eller att delta i kontroller och undersökningar för att reda ut saken (8 b § i statstjänstemannalagen).

Kontaktinformation

Kriminalkommissarie Jari-Matti Marttala,p. 0295 447 313, (1.7. - 12.7.)

Kriminalkommissarie Olli-Pekka Punkari,p. 0295 447 321, (15.7. - 26.7.)

Kriminalkommissarie Sakari Palomäki,p. 0295 447 294 (15.7. - 26.7.)

Register

Vi vill i första hand ha ansökningarna elektroniskt via Valtiolle.fi. Du kan dock söka denna arbetsplats även genom att skicka din ansökan till registratorskontorets postadress. Både i ansökan och på kuvertet ska du ange ID-numret för uppgiften du söker. Brevet ska vara framme senast då ansökningstiden går ut.

 • Polisinrättningen i Österbotten registratorskontoret

  Korsholmsesplanaden 45
  65100 Vasa

 • Organisation

  Inom polisen utför yrkespersoner inom olika branscher arbete som påver-kar samhällets säkerhet. Vår mångsidiga och omfattande organisation er-bjuder varierande arbetsuppgifter och möjligheter att utvecklas. Vår verk-samhet styrs av etiska principer och dessutom är vi i enlighet med våra värderingar serviceinriktade, rättvisa, kunnande och tar hand om persona-lens välbefinnande- Var och en av oss bidrar till att polisen tryggar alla, i alla tider.

  Till Österbottens polisinrättnings verksamhetsområde hör Österbottens, Södra Österbottens och Mellersta Österbottens landskap, med 40 kommuner. Inom området finns kommuner som är livskraftiga stadscentran liksom även lugn landsbygd. Polisinrättningen i Österbotten är tvåspråkig
  och inom dess områden fungerar även regionala enheter (Jakobstad, Korsholm, Närpes), vars arbetsspråk är svenska. Arbetsomgivningen är mycket internationell och på vårt område bor många olika nationaliteter.

  Vår personal är professionell och föregångare på många sätt. För oss är gott ledarskap,
  personalens välbefinnande och tjänstvillighet viktigt. Vi värdesätter vår personal och sköter om
  personalens välbefinnande bl.a. genom principen om handledande ledarskap. Polisinrättningens
  vision är "en gemensam polisinrättning - gemensamma uppgifter - lika service för alla".

  plats
  Karleby

  Du kan arbeta vid något av följande verksamhetsställen

 • Kokkolan poliisiasema
  Kaarlelankatu 74
  67100 Karleby
 • Mer om arbetsgivaren
  Annan information

  Övrig information beskrivning

 • Annan information om jobbet: Vid statsförvaltningens rekryteringar är sökandens uppgifter offentliga.

  Enligt polisinrättningen i Österbottens anvisning om personalrotation POL-2021-120650 förbinder sig en arbetstagare som utnämns vid polisinrättningen att inom tre år från utnämningen delta i en uppgiftsrotation som räcker 12 mån / 6 mån. Då villkoren uppfylls kan en befrielse från uppgiftsrotationen göras med ett skilt beslut.
 • Personalgrupp: Verkställande uppgifter
 • Distansarbete: Ingen möjlighet att jobba på distans
 • Position skapad: Tjänsten är gemensam för ämbetsverket.
 • Arbetstidsform: Periodarbetstid
 • Prövotid: Vid utnämningen kan en högst sex (6) månaders prövotid tillämpas.
 • Löneuppgifter: Grundlönen är för tillfället 2876,23 euro. Förutom grundlön utbetalas ett prestationstillägg baserat på den personliga arbetsprestationen som är högst 32 % och ett erfarenhetstillägg om högst 14 % samt en förhållandedel 2%.
 • Sök nu!
  Rekommenderade jobb
 • Lediga jobb
  Senaste jobben
  Ansökningsdagen upphör

  Jobb på engelska
  Jobb på svenska
  Möjlighet att arbeta på distans

  Sökandes hjälp
  Lär känna arbetsgivare
  Arbetslivsnyheter

  Nordiska ministerrådet
  Lediga arbetsplatser i EU
  NATO:s öppna positionerNATO:s öppna positioner

  Vyinformation
  Valtiolle Valtiolle-logo

  Valtiolle.fi är den finska regeringens jobbsökningstjänst. Vår tjänst är ett skyltfönster för att arbeta i staten och en ansökningskanal för lediga jobb och praktikplatser i staten. Vår tjänst har ständigt hundratals lediga tjänster för mångsidiga arbetsuppgifter i Finland och utomlands.

  Öppna cookie-inställningar

  Du kan också hitta oss här:

  Vår onlinetjänst använder cookies för att förbättra användarupplevelsen.Genom att använda tjänsten accepterar du användningen av cookies. Se tjänstens dataskyddsutlåtande och tillgänglighetsutlåtande.

  Ge feedback om webbplatsen.
  Ge feedback om tillgänglighet.