hoppa till huvudinnehållet
Äldre avdelningsstabsofficer (allmän sekreterare) - Försvarsministeriet
Visa mer

Vid försvarsministeriet utlyses en tjänst som äldre avdelningsstabsofficer. Tjänsten är gemensam för ministeriet och förlagd till sekretariatet för Säkerhetskommittén, och den tillsätts den 1 november 2024.

Tjänsten tillsätts för en tidsbunden period på högst tre år. Grunden för visstidsanställningen är arbetets art.

Säkerhetskommittén är ett permanent samarbetsorgan för beredskapen inom området för den övergripande säkerheten och vid behov sakkunnigorgan i störningssituationer. Säkerhetskommittén bistår statsrådet och ministerierna. Säkerhetskommittén har ett sekretariat vid försvarsministeriet, och sekretariatet bereder de ärenden som ankommer på kommittén. Sekretariatet för Säkerhetskommittén samverkar med alla förvaltningsområden, organisationer och näringslivet i egenskap av sakkunnig på den övergripande säkerheten och samordnandet av den samt i egenskap av utvecklare av säkerhetsstrategin för samhället.

Den äldre avdelningsstabsofficeren är allmän sekreterare vid sekretariatet för Säkerhetskommittén. Till den allmänna sekreterarens uppgifter hör att planera Säkerhetskommitténs verksamhet, bereda och rapportera om kommitténs möten, sakkunniguppgifter i arbetsgrupper inom de olika områdena inom övergripande säkerhet samt att utarbeta utredningar, undersökningar och presentationer. Dessutom deltar den allmänna sekreteraren i verkställigheten och uppdateringen av säkerhetsstrategin för samhället samt i utvecklings- och undervisningsverksamhet gällande den övergripande säkerheten samt i statsrådets möten för beredskapssekreterare. Den allmänna sekreteraren är ställföreträdare för generalsekreteraren.

Föreskrivna behörighetskrav och föreskrivna krav på språkkunskaper

Behörighetsvillkor för tjänsten är, utöver de allmänna behörighetsvillkoren och finskt medborgarskap, magisterexamen i militärvetenskaper och militäryrkesstudier eller officersexamen samt generalstabsofficersexamen och förtrogenhet med tjänstens uppgiftsområde. Dessutom krävs utmärkta muntliga och skriftliga kunskaper i finska och nöjaktiga muntliga och skriftliga kunskaper i svenska i enlighet med 2 § i statsrådets förordning om behörighetsvillkor som gäller officerares kunskaper i finska och svenska. Språkkunskaperna ska visas primärt enligt förordning 481/2003 (till exempel språkexamina för statsförvaltningen, språkkunskaper som visats genom allmänna språkexamina eller språkkunskaper som visats i samband med studier).

Föreskrivna krav på språkkunskaper
 • Svenska
  • Muntliga: Nöjaktiga
  • Skriftliga: Nöjaktiga
 • Finska
  • Muntliga: Utmärkta
  • Skriftliga: Utmärkta
Av sökanden förväntar vi oss

Vi ser gärna att den sökande har god förtrogenhet med tjänstens uppgiftsområde, i synnerhet med helheten för den övergripande säkerheten samt goda skriftliga och muntliga kunskaper i engelska. Dessutom förutsätts samarbetsförmåga samt god social kompetens och förmåga att nätverka. Meriterande är erfarenhet av samarbete med olika ministerier och myndigheter inom olika förvaltningsområden, näringslivet och organisationer eftersom tjänsten omfattar mångsidigt samarbete inom referensramen för den övergripande säkerheten.

Språkkunskaper som behövs i arbetet
 • Engelska
  • Muntliga: Bra
  • Skriftliga: Bra
Förmåner Försvarsministeriet tillämpar flexibel arbetstid samt möjlighet till partiellt distansarbete. Vi satsar på kompetensutveckling och stöder arbetshälsan bland annat med hjälp av omfattande företagshälsovård samt motions- och kulturförmåner. Förtydliganden

Med den sökandes samtycke kan göras en normal säkerhetsutredning av personen som väljs till tjänsten eller uppgiften (säkerhetsutredningslagen 726/2014). Specifikare information om förfarandet och rättigheterna för den som utredningen gäller finns på adressenwww.supo.fi/sv/framsida.

Säkerhetsutredningen inbegriper också utredning av utländska bindningar.

Kontaktinformation

Mer information om tjänsten:

Petteri KorvalaGeneralsekreterare, äldre avdelningsstabsofficer0295140700petteri.korvala@gov.fi

Christian PerheentupaAllmän sekreterare, äldre avdelningsstabsofficer0295140702christian.perheentupa@gov.fi

Register

Vi vill i första hand ha ansökningarna elektroniskt via Valtiolle.fi. Du kan dock söka denna arbetsplats även genom att skicka din ansökan till registratorskontorets postadress. Både i ansökan och på kuvertet ska du ange ID-numret för uppgiften du söker. Brevet ska vara framme senast då ansökningstiden går ut.

 • Registratorskontoret, Försvarsministeriet

  Södra Magasinsgatan 8, PB 31 NOTERA! Ansökningar lämnas personligen under kontorstid till Statens distributionscentral, Riddaregatan 2 B
  00131 Helsingfors

 • Organisation

  Försvarsministeriets uppgift är att som en del av Statsrådet och som ledare för sitt eget förvaltningsområde ansvara för den nationella försvarspolitiken och det internationella försvarspolitiska samarbetet. Ministeriet ansvarar för det militära försvarets resurser och för försvarsmaktens verksamhetsbetingelser. Ministeriets ansvar omfattar också att delta i internationell krishantering och att påverka Europas säkerhetsstrukturer. Försvarsministeriet ansvarar för samordningen av Finlands försvar som helhet och för en hållbar försvarsvilja. Ministeriet ger andra myndigheter handräckning på begäran.

  plats
  Helsingfors

  Du kan arbeta vid något av följande verksamhetsställen

 • Helsingfors
  Eteläinen Makasiinikatu 8
  00131 Helsingfors
 • Mer om arbetsgivaren
  Annan information

  Övrig information beskrivning

 • Annan information om jobbet: Vi önskar att du i första hand lämnar in din ansökan via det elektroniska rekryteringssystemet. Uppgifterna om de sökande som sökt tjänsten på något annat sätt förs in i det elektroniska rekryteringssystemet. Ansökningarna och namnen på de sökande är offentliga. Trots begäran från dem som sökt tjänsten kan namnen på dem som sökt tjänsten publiceras i ett meddelande medan ansökningstiden pågår, men senast när ansökningstiden har gått ut.
 • Personalgrupp: Expertuppgifter
 • Distansarbete: Möjlighet att arbeta på distans
 • Position skapad: Tjänsten är gemensam för ämbetsverket.
 • Grund av aktualitet: Arbetets art
 • Arbetstidsform: Arbetstid vid ämbetsverk
 • Löneuppgifter: Lönen bestäms enligt ett preciserande tjänstekollektivavtal som upprättats utifrån försvarsministeriets lönesystem.
 • Sök nu!
  Rekommenderade jobb
 • Lediga jobb
  Senaste jobben
  Ansökningsdagen upphör

  Jobb på engelska
  Jobb på svenska
  Möjlighet att arbeta på distans

  Sökandes hjälp
  Lär känna arbetsgivare
  Arbetslivsnyheter

  Nordiska ministerrådet
  Lediga arbetsplatser i EU
  NATO:s öppna positionerNATO:s öppna positioner

  Vyinformation
  Valtiolle Valtiolle-logo

  Valtiolle.fi är den finska regeringens jobbsökningstjänst. Vår tjänst är ett skyltfönster för att arbeta i staten och en ansökningskanal för lediga jobb och praktikplatser i staten. Vår tjänst har ständigt hundratals lediga tjänster för mångsidiga arbetsuppgifter i Finland och utomlands.

  Öppna cookie-inställningar

  Du kan också hitta oss här:

  Vår onlinetjänst använder cookies för att förbättra användarupplevelsen.Genom att använda tjänsten accepterar du användningen av cookies. Se tjänstens dataskyddsutlåtande och tillgänglighetsutlåtande.

  Ge feedback om webbplatsen.
  Ge feedback om tillgänglighet.