hoppa till huvudinnehållet
Ett återkommande mönster av rosa och blå cirklar på en blå bakgrund”. Cirklarna är gjorda av små rosa linjer och är arrangerade i ett rutmönster. Bakgrunden är enfärgad blå.

Vid Helsingfors hovrätt lediganslås med anledning av tilläggsresurser som beviljats i samband med resultatförhandlingarna, lediga tjänster och tjänstledigheter 10-12 tjänsteförhållanden som hovrättsråd T12 för viss tid 1.6. eller 1.7. - 31.12.2024.

Ett hovrättsråd fungerar som domare vid hovrätten. Om hovrättsrådets uppgifter stadgas i domstolslagen
(25.8.2016/673)

Föreskrivna behörighetskrav och föreskrivna krav på språkkunskaper

Till domare kan utnämnas rättrådiga finska medborgare som har avlagt annan högre högskoleexamen i juridik än magisterexamen i internationell och komparativ rätt och som genom sin tidigare verksamhet vid en domstol eller i andra uppgifter har visat att de har sådana insikter i tjänstens uppgiftsområde som en framgångsrik skötsel av
tjänsten förutsätter samt behövliga personliga egenskaper.

Av den som utnämns till domare krävs utmärkta muntliga och skriftliga kunskaper i befolkningsmajoritetens språk samt nöjaktig förmåga att i tal och skrift använda det andra språket. (Domstolslag 10 kap. 1 § och 9 §)

Av sökanden förväntar vi oss

En framgångsrik skötsel av uppgiften förutsätter stark kännedom om rättegångsförfarandet samt god och omfattande materiellrättslig sakkunskap gällande den lagstiftning som hör till hovrättens uppgiftsområde. Sökanden förväntas dessutom ha förmåga att urskilja de omständigheter som är väsentliga för avgörandet samt förmåga att motivera.

Vad gäller personliga egenskaper förväntas domaren ha ansvarskänsla och förmåga till noggrant, effektivt och självständigt arbete samt beredskap att utveckla sin egen yrkesskicklighet och hela arbetsgemenskapens kunnande. Av domaren förväntas även förmåga att ta ansvar för domstolens helhetsuppdrag samt att kunna samarbeta med hela dess personal.

Som fördel beaktas mångsidig erfarenhet av domaruppgifter eller annan erfarenhet som är relevant med tanke på verksamheten vid de allmänna domstolarna.

Förmåner Lunchersättning samt motions- och kultur-, välmående- eller pendelförmån. Förtydliganden

Med den sökandes samtycke kan göras en normal säkerhetsutredning av personen som väljs till tjänsten eller uppgiften (säkerhetsutredningslagen 726/2014). Specifikare information om förfarandet och rättigheterna för den som utredningen gäller finns på adressenwww.supo.fi/sv/framsida.

Kontaktinformation

Hanna Nikkilä
Kanslichef
02956 40789
helsinki.ho@oikeus.fi

Register

Vi vill i första hand ha ansökningarna elektroniskt via Valtiolle.fi. Du kan dock söka denna arbetsplats även genom att skicka din ansökan till registratorskontorets postadress. Både i ansökan och på kuvertet ska du ange ID-numret för uppgiften du söker. Brevet ska vara framme senast då ansökningstiden går ut.

 • Helsingfors hovrätts registratorskontor

  Helsingfors hovrätts registratorskontor
  PB 132
  00181 Helsinfors

 • Organisation

  De flesta av de ärenden som behandlas i hovrätten är tingsrätternas avgöranden som överklagas. Helsingfors hovrätt är en av Finlands fem hovrätter och den största hovrätten i Finland när det kommer till antalet behandlade ärenden och personal. Hovrätten tar årligen emot cirka 3000 mål.

  plats
  Helsingfors

  Du kan arbeta vid något av följande verksamhetsställen

 • Helsingfors
  Sundholmsstranden 7 I
  00180 Helsingfors
 • Mer om arbetsgivaren
  Annan information

  Övrig information beskrivning

 • Personalgrupp: Expertuppgifter
 • Distansarbete: Möjlighet att arbeta på distans
 • Position skapad: Tjänsten är gemensam för ämbetsverket.
 • Grund av aktualitet: Vikariat
 • Arbetstidsform: Annan
 • Förklaring av arbetstider: Ej arbetstid. Arbetstidslagen gäller inte hovrättsråd.
 • Löneuppgifter: Lön utbetalas enligt löneklass T12 i lönesystemet för domstolarnas domare. Utöver grundlönen betalas eventuella erfarenhetstillägg och språktillägg.
 • Sök nu!
  Rekommenderade jobb

  Lediga jobb
  Senaste jobben
  Ansökningsdagen upphör

  Jobb på engelska
  Jobb på svenska
  Möjlighet att arbeta på distans

  Sökandes hjälp
  Lär känna arbetsgivare
  Arbetslivsnyheter

  Nordiska ministerrådet
  Lediga arbetsplatser i EU
  NATO:s öppna positionerNATO:s öppna positioner

  Vyinformation
  Valtiolle.fi Valtiolle.fi-logo

  Valtiolle.fi är den finska regeringens jobbsökningstjänst. Vår tjänst är ett skyltfönster för att arbeta i staten och en ansökningskanal för lediga jobb och praktikplatser i staten. Vår tjänst har ständigt hundratals lediga tjänster för mångsidiga arbetsuppgifter i Finland och utomlands.

  Öppna cookie-inställningar

  Du kan också hitta oss här:

  Vår onlinetjänst använder cookies för att förbättra användarupplevelsen.Genom att använda tjänsten accepterar du användningen av cookies. Se tjänstens dataskyddsutlåtande och tillgänglighetsutlåtande.

  Ge feedback om webbplatsen.
  Ge feedback om tillgänglighet.

  Arbetssökartjänsten Valtiolle.fi har förnyats 2.1.2024.

  Observera att ditt användarnamn eller dina uppgifter om den gamla jobbsöktjänsten inte har övergått till den nya tjänsten. För att öppna ett nytt konto klickar du på knappen ”Logga in” i högra hörnet.

  Läs nyheterna om hur kan du ta hand om dina tidigare ansökningar.