Siirry pääsivulle
Kuvituskuva. Kaksi henkilöä vierekkäin. Toinen istuu ja toinen seisoo. Kuvan etuosassa olevalla valkoisella pöydällä on kannettava tietokoneen auki. Vihreäpaitainen henkilö istuu ruskealla tuolilla.
Näytä lisää

Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksessa on haettavana ylitarkastajan määräaikainen virkasuhde, joka painottuu vihreän siirtymän hankkeiden hallinnollisten menettelyiden edistämiseen.

Ylitarkastajan tehtäviin kuuluu tunnistaa ja yhteensovittaa sellaisia ympäristöllisiä menettelyitä, jotka edistävät vihreän siirtymän kannalta keskeisten investointien käynnistymistä ja joilla tuetaan talouden rakennemuutosta. Tehtävään sisältyy alueellista ja valtakunnallista kehittämis- ja edistämistyötä.

Laaja-alaisena asiantuntijaorganisaationa ELY-keskus tarjoaa hyvän taustatuen sekä työtä tukevan työyhteisön. Lopullinen tehtävänkuva muotoutuu virkaan valittavan henkilön osaamisen mukaan. Tehtävä sijoittuu Hämeen ELY-keskukseen ympäristö ja luonnonvarat-vastuualueelle ympäristöyksikköön, Lahden tai Hämeenlinnan toimipisteeseen.

Tehtävä tarjoaa mahdollisuuden seurata ja vaikuttaa Kanta-Hämeen ja Päijät-Hämeen kuntien kehitykseen sekä laaja-alaisesti olla mukana ja vaikuttamassa vihreässä siirtymässä.

Ensisijaisena tehtävänä on toimia hankkeita koskevissa ympäristöllisissä menettelyissä YVA-yhteysviranomaisena. YVA-tehtävissä ylitarkastaja laatii lausunnot ympäristövaikutusten arviointiohjelmista ja perustellut päätelmät arviointiselostuksista sekä valmistelee päätökset YVA:n soveltamistarpeesta yksittäistapauksissa. Tehtävään kuuluu myös osallistuminen hankkeita koskeviin neuvotteluihin sekä toiminnanharjoittajien, konsulttien ja kuntien neuvonta ja ohjaus ympäristöllisissä menettelyissä ja niiden yhteensovittamisessa.

Valittavan henkilön osaamisen perusteella YVA-tehtävän lisäksi tehtävään sisältyy myös alueidenkäytön asiantuntijan tai ympäristövalvonnan tehtäviä.

Alueidenkäytön tehtävät:
Alueidenkäytön asiantuntijan tehtävänä on edistää kuntien alueidenkäytön suunnittelun ja rakennustoimen järjestämistä ja valvoa, että kaavoituksessa, rakentamisessa ja muussa alueidenkäytössä otetaan huomioon
valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet ja vaikutuksiltaan valtakunnalliset ja maakunnallisesti merkittävät asiat. Alueidenkäytön asiantuntija esittelee MRL:n mukaisia lausuntoja ja osallistuu neuvotteluihin sekä toimii asiantuntijana kaavoitukseen ja rakentamiseen liittyvissä asioissa.

Ympäristövalvonnan tehtävät:
Ympäristövalvonnan asiantuntijana tehtävänä on ympäristölupavelvollisten laitosten ennakkovalvonta-, neuvonta- ja valvontatehtävät ja lupatarpeen arvioiminen, sekä muiden ympäristöllisten menettelyiden tarpeen tunnistaminen. Tehtävä sisältää myös lausuntojen ja hallintopäätösten valmistelua ja esittelyä sekä raporttien, selvitysten ja suunnitelmien edellyttämiä valvontatoimia. Ylitarkastaja tekee tarkastuksia, osallistuu neuvotteluihin sekä huolehtii osaltaan ympäristönsuojelun tietojärjestelmän ajantasaisuudesta.


Hakijalta odotamme

YVA-tehtävät

Valmiudet keskeisen YVA-tehtävän hoitamiseen antavat soveltuva korkeakoulututkinto ja ajantasainen perehtyneisyys YVA- tehtäviin. YVA-lainsäädännön vankka tuntemus, soveltaminen käytäntöön ja yhteensovittaminen hankkeiden muiden ympäristöllisten menettelyiden kanssa on tehtävässä keskeistä. Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää erinomaisia sisäisiä ja ulkoisia yhteistyö-, esiintymis- ja vuorovaikutustaitoja sekä kykyä itsenäiseen päätöksentekoon. Odotamme kykyä työskennellä oma-aloitteisesti, tehokkaasti ja pitkäjänteisesti, sekä itsenäisesti että osana yksikkömme tiimejä.

Täydentävät tehtävät alueidenkäytössä tai ympäristövalvonnassa

Valmiudet alueidenkäytön asiantuntijan tehtävään antavat soveltuva korkeakoulututkinto, maankäyttö- ja rakennuslain mukaisen alueidenkäytön suunnittelun tai siihen liittyvien viranomaistehtävien hyvä tuntemus sekä perehtyneisyys kaavoitusta ja rakentamista koskevaan ajantasaiseen lainsäädäntöön ja sen soveltamiseen.

Valmiudet ympäristövalvonnan tehtäviin antavat soveltuva korkeakoulututkinto, hyvä ja ajantasainen ympäristölainsäädännön, erityisesti ympäristönsuojelu- ja jätelain sekä niiden mukaisten valvontaviranomaistehtävien tuntemus.

Hakemuksesta tulee selkeästi ilmetä, kumpaan täydentävään tehtävään YVA-tehtävän lisäksi hakemus ja hakijan osaaminen mahdollisesti kohdistuu.

Hakijan eduksi katsomme osaamisen vihreän siirtymän toimialoilta ja aikaisemman kokemuksen vastaavista YVA- ja joko alueidenkäytön tai ympäristövalvonnan tehtävistä. Arvostamme lisäksi asiakaspalveluhenkisyyttä ja digityötaitoja. Eduksi luemme ympäristöhallinnon ja ELY-keskuksen tietojärjestelmien tuntemuksen.

Työssä tarvittava kielitaito Suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito.

Tarjoamme sinulle Työnantajan tukema lounas-, kulttuuri- ja liikuntaetu. Laaja työterveyshuolto. Yhteystietomme

Yksikön päällikkö Annu Tulonenannu.tulonen@ely-keskus.fi puh 0295 025 234,

YVA-tehtävät, johtava asiantuntija Kirsi Lehtinenkirsi.lehtinen@ely-keskus.fi puh 0295 025 073,

Alueidenkäyttötehtävät: johtava asiantuntija Anna-Kaisa Ahtiainenanna-kaisa.ahtiainen@ely-keskus.fi puh 0295 026 700,

Ympäristövalvontatehtävät, ympäristöpäällikkö Sinikka Koikkalainensinikka.koikkalainen@ely-keskus.fi puh 0295 025 025.

Hakemuksen lähettäminen

Toivomme hakemukset ensisijaisesti sähköisinä Valtiolle.fi-palvelun kautta. Voit kuitenkin hakea tätä työpaikkaa myös toimittamalla hakemuksesi kirjaamon postiosoitteeseen. Sekä hakemuksessa että kirjekuoressa tulee mainita haettavan tehtävän ID-numero. Kirjeen tulee olla perillä hakuajan päättymiseen mennessä.

 • KEHA kirjaamo

  PL 1000
  50101 Mikkeli

 • Työnantaja

  Hämeen ELY-keskus on yksi 15:sta alueellisesti toimivasta ELY-keskuksesta. Toimialueemme on Päijät- ja Kanta-Häme. Lisäksi hoidamme rakennerahastotehtäviä koko Etelä-Suomen alueella. Osaavien asiantuntijoidemme ja tiiviin kumppanuusverkostomme avulla työskentelemme alueemme ja asiakkaidemme elinvoimaisuuden ja hyvinvoinnin edistämiseksi.

  Sijainti
  Hämeenlinna, Lahti

  Voit tehdä työtä jossain seuraavista toimipisteistämme

 • Hämeenlinna
  Koulukatu 25
  13100 Hämeenlinna
 • Lahti
  Kirkkokatu 12
  15140 Lahti
 • Tutustu työnantajaan
  Perustiedot

  Muut tehtävään liittyvät tiedot

 • Muut työpaikkaan liittyvät tiedot: Tehtävän hoitoon liittyvissä etätyömahdollisuuksissa noudatetaan Hämeen ELY-keskuksen etätyöperiaatteita.

  Arvostamme yhdenvertaisuutta ja monimuotoisuutta työyhteisössä. Toivomme hakijoiksi eritaustaisia henkilöitä, kuten eri-ikäisiä, eri sukupuolia olevia ja eri kieli-, kulttuuri- tai vähemmistöryhmiin kuuluvia.
 • Tehtävän taso: Asiantuntijataso
 • Etätyö: Mahdollisuus työskennellä etänä
 • Etätyön kuvaus: Etätyömahdollisuuksissa noudatetaan Hämeen ELY-keskuksen etätyöperiaatteita.
 • Virka perustettu: Virka on viraston yhteinen.
 • Määräaikaisuuden peruste: Työn luonne
 • Määräaikaisuuden perusteen lisätietoja: RFF-erillismääräraha.
 • Työaikamuoto: Virastotyöaika
 • Työaikamuodon selite: Liukuva työaika.
 • Koeaika: Tehtävässä voidaan soveltaa enintään 6 kk koeaikaa.
 • Palkkauksen peruste: ELY-keskuksissa ja KEHA-keskuksessa on käytössä tehtävien vaativuuteen ja henkilökohtaiseen työsuoritukseen perustuva palkkausjärjestelmä. Haettavana oleva tehtävä sijoittuu palkkausjärjestelmässä vaativuustasolle E11 (4108.86 euroa). Henkilökohtaisen palkanosan määrä on 5 - 45 % tehtäväkohtaisesta palkasta. Tyypillinen uuden henkilön suoriutumiseen perustuva palkanosa on 11,5 - 17,7 % vaativuuteen perustuvasta palkanosasta.
 • Hae työpaikkaa
  Sinulle suositellut työpaikat
 • Kaikki työpaikat
  Uusimmat työpaikat
  Hakuaika päättymässä

  Työpaikat englanniksi
  Työpaikat ruotsiksi
  Etätyömahdollisuus

  Hakijan ohje
  Tutustu työnantajiin
  Työelämäuutiset

  Pohjoismaiden ministerineuvosto
  EU:n avoimet työpaikat
  Naton avoimet työpaikat

  Sivun tiedot
  Valtiolle Valtiolle-logo

  Valtiolle.fi on Suomen valtion työnhakupalvelu. Palvelumme on näyteikkuna valtiolla työskentelemiseen ja hakukanava valtion avoimiin työ- ja harjoittelupaikkoihin. Palvelussamme on jatkuvasti avoimena satoja paikkoja monipuolisiin työtehtäviin Suomessa ja ulkomailla.

  Muokkaa evästeasetuksia

  Löydät meidät myös täältä:

  Verkkopalvelussamme käytetään evästeitä käyttäjäkokemuksen parantamiseen. Käyttämällä palvelua hyväksyt evästeiden käytön. Katso palvelun tietosuojaseloste sekä saavutettavuusseloste.

  Anna palautetta sivustosta.
  Anna palautetta saavutettavuudesta.